Atilla Aydın

Atilla Aydın

Danışman

Uzmanlık Alanları: Kurumsal Dijital Dönüşüm, Dijital Olgunluk Analizi, Hizmet İnovasyonu, Dijital Devlet ve Dijital Ekonomi Politikaları

Kurumsal dijital dönüşüm alanında 10 yıllık deneyime sahip olup dijital ekonomi, dijital devlet, dijital olgunluk, stratejik planlama, gereksinim analizi, politika analistliği ve kurumsal hizmet inovasyonu alanlarında hem teknik hem de yönetsel boyutlarıyla çalışmaktadır. Dijital teknolojiler ile gelen yıkıcı yeniliğe ve örgütsel dönüşüme odaklanmaktadır. 

Elektronik ve haberleşme mühendisi olan Aydın; Japonya Waseda Üniversitesi’nde dijital ekonomi ve genişbant sistemleri üzerine yüksek lisans yapmış, TODAİE'de dijital veri egemenliği odaklı yönetim bilimleri doktorasını sürdürmüştür. Kariyerine; kısa süreli endüstriyel otomasyon, gömülü sistem tasarımı mühendisliği ve bilgi güvenliği yönetimi çalışmalarıyla başlamıştır. 2018’de StratejiCo.’ya katılmadan önce kamu yönetiminde dijital dönüşüm alanında ulusal, sektörel ve kurumsal ölçekli çeşitli projelerde çalışmış, dijital devlet stratejilerinin belirlenmesinde görev üstlenmiş ve BM, OECD, AB ve Waseda Üniversitesi dijital devlet ölçümleme çalışmalarına katkı vermiştir. Bu süreçte, Uzakdoğu, Orta Asya ve Avrupa’da birçok dijital dönüşüm sistemini yerinde inceleme fırsatı bulmuş, BM davetlisi olarak kamu hizmetleri alanında uluslararası etkinlik ve çalıştaylara katılmıştır. Aynı zamanda, farklı danışmanlık firmaları ve STK’lar için bilişim sektörü analiz çalışmalarında yer almıştır. Alanında, akademik, kitap bölümü ve farklı sosyal platformlarda yazıları mevcuttur. Aynı zamanda, TPYME En İyi Proje Ekibi Üyesi "Çetin Ceviz" ödülüne hak kazanmıştır.

Aydın, STK'lara ve gönüllü çalışmalara büyük önem vermektedir. Üniversite yıllarından günümüze kendisine çeşitli yönetsel görevler verilmiş olup halen bilişim teknolojileri odaklı STK'larda gönüllü çalışmalarına devam etmektedir.

 

Başa Dön