Emre Doğru

Emre Doğru

Yönetici Ortak

Uzmanlık Alanları: Kamu ile İlişkiler, Hükümet İlişkileri, Kurumsal İlişkiler

Emre Doğru, araştırma ve analiz, siyasi danışmanlık, enerji güvenliği ve Avrasya bölgesindeki jeopolitik öngörü alanlarında uzmanlaşarak birçok uluslararası organizasyonda ve çokuluslu şirketlerde görev yapmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayrıca, Belçika’da öğrenimi üzerine Doğru Avrupa Birliği ve ilişkileri üzerine yüksek lisans derecesini Fransa’da almıştır. Eğitimi esnasında, NATO ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda staj yapmış ve Türkiye’nin Ulusal İnsani Gelişme raporuna katkıda bulunmuştur. Daha sonra, küresel bir jeopolitik analiz ve öngörü firmasında Orta Doğu analisti olarak çalışmıştır. Arap Baharı döneminde enerji güvenliği ve savunma alanında uzmanlaşmış ve çeşitli alanlarda siyasi danışmanlık projelerinde yer almıştır. 2012 yılında, TUSİAD’ın ABD temsilcisi olarak görev yapmıştır. 2013’de ise StratejiCo.’ya katılarak çeşitli uluslararası projelerin yönetiminden sorumlu olmuştur.. Emre Doğru ayrıca, Bosphorus Energy Club bünyesindeki Enerji Programı’ndaki Genç Liderler etkinliğinde birincilik ödülünü kazanmıştır. Doğru, Koç Üniversitesi'nde pazar dışı stratejilere, iş dünyası ile devlet ilişkilerine; enerji ve savunma sektörlerinde uzmanlık geliştiren doktora adayıdır. 

Başa Dön