Urban Transformation and Negotiation

Siyasetçiler, halk desteğini kazanmanın ve bu desteği korumanın ne kadar önemli olduğunu bilirler. Toplumsal hareketler, ekonomik belirsizlik ve genç nüfusun artan beklentileri hızla küreselleşen bir dünyada hükümetlerin işlerini zorlaştırmaktadır. Karar vericilerin ayrıca, önemli altyapı projelerini ve kamu-özel sektör ortaklıklarını hayata geçirmeleri için özel sektörle birlikte çalışması gerekmektedir. Bu sebeple, hükümetlerin hitap ettikleri kitlelerin taleplerini karşılamaları için yeni stratejiler inşa etmesi gerekir. Bu durum özellikle Türkiye ve diğer gelişen ülkeler için önem arz eder. StratejiCo. yerel ve ulusal yönetimlere, seçmenlerinin katkısını ve bağlılığını arttırma konusunda destek vermekte, kamu ve özel sektördeki paydaşlarıyla ortak bir şekilde iş yapmalarını sağlamaktadır. StratejiCo. olarak verdiğimiz hizmetler, taban örgütlenmesi, seçim kampanyası yönetimi ve altyapı projelerinin toplumsal açıdan duyarlı bir şekilde koordine edilmesi olarak sıralanabilir. 

RELATED CUSTOMER SOLUTIONS

SAMPAS
As StratejiCo. we provided Sampaş, an urban transformation company, a perception research and engagement consultancy services to find a mutually beneficial solution for both investors and property owners.
GAZIOSMANPASA MUNICIPALITY
Gaziosmanpaşa has been assigned as the biggest urban transformation area in Istanbul. As StratejiCo. we helped our client to understand the needs and the requests of the local community, to communicate benefits of the project, and to ensure support of the voters.
All

RELATED PUBLICATIONS

All
Page Up