SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Müşteri :
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Sektörler :
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, sanayi sektörünü daha rekabetçi ve ihracata dönük bir konuma getirme kararı aldı. StratejiCo., kurum ile beraber tüm kamu ve özel sektördeki paydaşlarla iletişimi yapılacak bir kurumsal kimlik hazırladı.

Sorun

Türkiye’nin savunma alanında tedarik kurumu olan Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türkiye’nin savunma sanayini daha rekabetçi ve uluslararası pazarlarla daha entegre bir konuma gelmesine yönelik bir amaç belirledi. Bu hedef, ulusal stratejik savunma ve güvenlik gerekliliklerini karşılamak amacıyla teknolojik gelişmelerle uyumlu bir biçimde özgün çözümler üretmeyi öngörüyorudu. Bu çerçevede, Türkiye Savunma Sanayi Müsteşarlığı yeni bir vizyon, misyon ve strateji oluşturma kararı aldı.

Çözüm

StratejiCo., modern bir savunma sanayinin gelişiminin yalnızca idari ekibin görüşleri ve beklentileriyle olmayacağını önerdi. Bu kapsamda, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na tüm yerli ve yabancı paydaşların sürece dahil olması gerektiğini belirtti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın yerli ve yabancı müşterileriyle yapılan bir dizi çalıştayın sonucu olarak, StratejiCo. paydaşların görüş ve beklentileriyle uyumlu olarak bir kurumsal kimlik raporu sundu. Bu rapor, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın yeni bir vizyon, misyon ve kurumsal strateji oluşturmasına katkıda bulundu.

Sonuç

Rapordan elde edilen kurumsal ilkelerle birlikte, Savunma Sanayi Müsteşarlığı savunma sanayine ihracatı arttıma ve Türkiye’deki firmaları destekleme konularında öncülük etti. 

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön