Sosyal ve Ekonomik Etki Analizi, İzleme ve Denetim

Yıllardır, önemli yatırımların çevresel etkileri izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Son yıllarda öne çıkan ve genel kabul gören düşünce, altyapı projelerinin, yatırımların, yeni regülasyonların veya şirket kararlarının da sosyal etkilerinin izlenmesi, analiz edilmesi, denetlenmesi ve yönetilmesi gerektiğidir. EBRD, IFC ve diğer uluslararası borç verenler tarafından kredilendirişmiş projelerde Sosyal Etki Analizi önemli hale gelmiştir. Uluslararası standartlarla uyumlu olmak isteyen şirketler ve diğer kuruluşlar, son on yılda sosyal etkilerini detaylı bir şekilde analiz etmeye başlamıştır. Hem inşaatlar da dahil olmak üzere yeni proje ve inisiyatiflerin, hem de operasyonel faaliyetlerin sosyal etkileri analiz edilmektedir. Bu süreç, proje onay aşamasından, etki analizi, uygulama ve işi bitirme dahil bütün aşamalara kadar bütün döngü boyunca yönetilmekte ve izlenmektedir. 

 

Konu nedir?

Sosyal yapı kırılgandır ve insanların yaşam alanlarına, alışkanlıklarına veya kültürlerine katı müdahaleler geri döndürülemez, uzun vadeli ve maliyetli etkiler yaratabilir. Uluslararası kuruluşlar, yatırımcıların sosyal etki analizi yapmasını zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca, borç verenler için itibarla ilişkin endişelerin, sosyal ve diğer teknik risklerin yönetilmesi adına şirket ve yatırımcıların sosyal etki analizi ve yönetimi yapmaları çok önemlidir. Bunların yönetiminde yapılacak bir hata, teknik risk hatalarından daha maliyetli olabilir.

Bu konuda geliştirilen tecrübelerle birlikte, bazı standartlar ve araçlar da geliştirilmiştir. Bu alanda en çok kullanılan standartlar performans standartları veya IFC ve EBRD’nin geliştirdikleri performans gereklilikleridir. Bu standartlara bağlı olarak bu kuruluşlar başka sektör veya alanlar özelinde prensipler, plan formatları, kontrol listeleri vb. de geliştirmiştir. Dahası, başka alanlar için başka standartlar vardır. Buna örnek olarak SA8000 çalışma koşulları veya GRI raporlama prensipleri verilebilir. Hükümet kurumları, şirketler veya yatırımcılar uluslararası finans ve yatırım çevrelerini etkilemek veya global kuruluşlar ile işbirliği yapmak için bu sosyal standartlara uymalı, prensip ve araçlara uygun şekilde hareket edebilmeli ve rapor verebilmelidir. Sosyal standartlara uyum, bahsedildiği gibi şirket ve projelere itibara yönelik uluslararası bir fayda da sağlamaktadır.

 

Ne öneriyoruz?

StratejiCo. olarak biz, adanmış ve tecrübeli danışmanlarımızla sosyal analiz, durum tespiti, denetim ve gözetim sağlamaktayız. Daha önce IF ve EBRD tarafından kredilendirilmiş projelerin yanı sıra, uluslararası sosyal standartları gönüllü olarak takip eden şirket ve projelerle çalıştık. Ayrıca, çalışma koşulları ve işçi denetim servisini de SA8000 sertifikalı denetçilerimizle vermekteyiz.  Dahası, proje ve müşterilerimize sosyal uyumla ilişkili birçok alanda, yönetim, sosyal standartlara yönelik uyum artışı ve sürdürülebilir çözümler bulmak konularında kısa veya uzun dönemli danışmanlık servisi sağlamaktayız. Bunlar, topluluk ve paydaş angajmanı, bilgi açığa çıkarımı, kin/uyum yönetim mekanizmaları, tazminat, yerleşke kaynakları restorasyonu, topluluk/yerel ekonomi yatırım proje ve programlarını içermekte; ancak bunlarla sınırlı kalmamaktadır.

 

Nasıl yardım ediyoruz?

Müşterilerimize özel olarak, sıradan uyum hizmetlerine ek olarak ihtiyaç analizi, arz talep çalışmaları, kapasite inşası ve eğitim dahil olmak üzere hizmet ve destek sağlıyoruz. Ayrıca, müşterilerimiz ihtiyaç ve isteklerine yönelik olarak, güçlü ve sürdürülebilir çözümler üretebilmek adına farklı hizmet alanlarımızı birleştirebiliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını düzgün bir şekilde anlayabilmek ve birlikte iş planı geliştirebilmek için genellikle toplantılar yapmakta, hizmetlerin temini esnasında hedeflere tam olarak ulaşıldığından emin olmak için de sıkı iletişim kurmaktayız

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

Tümünü Gör
Başa Dön