Tarım

Tarım

Tarım sektörü, ekonomik gelişme ve kırsal istihdam açısından her zaman önemli olmuştur. Tarımsal politikalar da (teşvikler, ithalat gümrük vergileri, arazilerin kullanımı, vb.) insanların günlük yaşantısına doğrudan etki ettiği için hükümetler için de son derece önemlidir. Nüfus artışı ve iklim değişikliği, tarımsal ürünlerini düşük fiyatlarda tutmaya çalışan ülkeler için göz ardı edilemeyecek risk oluşturur. Diğer taraftan, tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise, daha düşük ücretlerle daha büyük üretim alanları bulma çabasındadırlar. Tarım sektörünün yeni trendleri arasında arazi konsolidasyonu ve çiftçilerin verimliliğini arttırıcı yenilikçi yöntemleri kullanmaya teşvik eden programlar bulunmaktadır. Ancak, bu tip dönüşüm süreçleri oldukça yavaş ve düzensiz bir şekilde ilerlemektedir. 

StratejiCo. tarım sektöründeki firmalara ve yatırımcılara piyasadaki fırsatları yakalamalarına, yönetmelik çözümleri bulmalarına ve üretim alanlarını genişletmelerine yardımcı olmaktadır.  

 

Sektördeki Müşterilerimiz

Başa Dön