Tekstil

Tekstil

En eski sanayi dallarından biri olarak bilinen tekstil ürünleri sektörü, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. İhracat payının yüksekliği ve elde edilen katma değer ile bu alan ülkelerin ekonomisine büyük katkı sağlayarak dünya ticareti içerisinde önemli bir konumdadır.

 

Düşük sermayeli girişimcilerin bile kolayca girebildiği, tüketimin temel ürünlerinden biri olan tekstil ürünleri sektöründe rekabet oldukça yüksektir.

 

Sektörde marka imajının yaratılması ve markalaşma sürecinde operasyonların iyi bir şekilde yürütülmesi; yeni teknolojilere uyum sağlanması, bilgi yoğun ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi gibi etkenler rekabet avantajı sağlamak adına oldukça önemlidir. StratejiCo., sektördeki markalara rekabet avantajı sağlayacak çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Sektördeki Müşterilerimiz

Başa Dön