Yerel Topluluk İlişkileri

StratejiCo. olarak çevresini etkileyecek geniş çaplı bir projede o projeden direkt etkilenecek topluluğun göz ardı edilerek o projenin başarılı olacağını düşünmüyoruz. Her projemizde olduğu gibi analizle işe başlıyoruz: bağlılık-katılım (engagement) modelimizi baz alarak projenin boyutuna göre kapsamlı bir araştırma yapıyor ve mevcut ilişkileri tanımlıyoruz. Mevcut ilişkileri kaliteli ve güvene dayalı bir ilişki ağına çevirmek için çalışıyoruz. Bunun için stratejimiz ve yol haritamız doğrultusunda hazırlanan katılımcı projelerimizle ilişkileri geliştiriyoruz. Böylece, müşterilerimizin yerel topluluk nezdinde güven kazanarak katılımcı bir şekilde çalışmalarını ve projelerinin etki ve katkısını üst düzeyde olmasını sağlıyoruz. 

 

Konu nedir? 

Gelişen ülkelerdeki hızlı kentleşme altyapıdaki gelişimleri de beraberinde getirmektedir. Son on yıldır, Türkiye’de çevresel ve toplumsal hareketler artış göstermekte ve çeşitli kamu projelerinde de önemli bir etki teşkil etmeye başlamıştır. Özellikle enerji ve inşaat projeleri kamuoyunun doğrudan dikkatini çekmekte ve yerel muhalif tepkilerin doğmasına neden olmaktadır. Karar vericiler ise, halk desteğini kaybetme endişesinden dolayı, önemli projeleri değiştirmek ya da askıya almak zorunda kalabilmektedirler. Bu sebeple, toplumsal ve siyasi kitlenin katılımını sağlamak (engagement), halk desteğini kazanmada ve projeye karşı oluşabilecek muhalefeti azaltmada son derece önemlidir.  

 

Ne öneriyoruz?  

StratejiCo. olarak, firmalara iştirakta bulundukları toplulukları kazanmalarında yardımcı oluyoruz. Firmaların, çalışmalarıyla ilgili, yerel sorunları, paydaşlarını ve kaygılarını anlamalarına yardımcı oluyor, mevcut durumu nasıl leyhelerine daha çok çevirebilecekleri konusunda katkı sağlıyoruz. Ekibimiz, tüm paydaşların katılımıyla karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmada ve muhaliflerin çevresel ve toplumsal kaygılarını gidermede destek olmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda, toplulukların elde edeceği kazanımları da en üst seviyeye çıkarmaktadır. 

 

Nasıl yardım ediyoruz?  

Toplumsal çevreyi ve bunun işinize etkisini anlayıp size hizmet sunuyoruz. Öncelikle, StratejiCo. bağlılık-katılım (engagement) modelimizi baz alarak projenin boyutuna göre kapsamlı bir araştırma yapıyor ve mevcut ilişkileri tanımlıyoruz. Mevcut ilişkileri kaliteli ve güvene dayalı bir ilişki ağına çevirmek için çalışıyoruz. Bunun için stratejimiz ve yol haritamız doğrultusunda hazırlanan katılımcı projelerimizle ilişkileri geliştiriyoruz. Böylece, müşterilerimizin yerel topluluk nezdinde güven kazanarak katılımcı bir şekilde çalışmalarını ve projelerinin etki ve katkısını üst düzeyde olmasını sağlıyoruz. Bu yaklaşım, müşterilerimize ticari çıkarlarını kaybetmeden, aynı zamanda toplum desteğini de alarak, çözümler bulmasını sağlamaktadır. Kısacası, iş hedeflerinize ulaşmanız için toplumsal köprüler kuruyoruz.  

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

SAMPAŞ
StratejiCo., kentsel dönüşüm firması Sampaş için hem yatırımcılar hem de mülkiyet sahipleri açısından karşılıklı fayda sağlayacak bir çözüm bulma konusunda bir algı araştırması ve ardından bir bağlılık programı yürüttü.
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
StratejiCo. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesinde bölge insanlarının talep ve ihtiyaçlarının anlaşılması, projenin yararlarının iletişiminin yapılması ve seçmenlerin desteğinin alınması konularında katkı sağlamıştır.
TÜRKİYE ÖZELLEŞTİRME KURUMU
StratejiCo., zamanın Türkiye hükümetine Türkiye’nin ilk halka arzı konusunda halkın desteğini almak için algı dönüşümünde katkı sağlamıştır.
Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

Tümünü Gör
Başa Dön