Agilibility™ Modeli

strateji-kultur-yapi

 

StratejiCo. olarak, 'Strateji-Yapı-Kültür' dengesini doğru anlamadan ve yüksek performansı asıl göstermesi beklenen ‘insan’a odaklanmadan yapılan tüm değişimlerin eksik kalacağını deneyimlerimizle biliyoruz.

StratejiCo. olarak bir şirketin Çevikleşebilmesi için, üç temel sac ayağı -Strateji, Kültür ve Yapı- üzerine kurgulanmış bütünsel bir çalışmanın sonuç odaklı katma değer yarattığını biliyoruz.

Her şirketin bir hedefi, kendine has yapısı ve yaşam kültürü vardır. Bu 3’lü sac ayağından en optimum düzeyde faydalanmaya çalışır. Aynı zamanda, kendisinin dışında gelişen çevre koşullarına da sürekli adapte olmalıdır. Bir işletme, net hedefleri doğrultusunda performans göstergeleri oluşturmalı, altyapısını ve çalışanlarının yetkinliklerini uyumlu şekilde geliştirmelidir. Çalışanlarını aksiyona geçirebilmek içinde onların anlam bulacakları faktörleri tespit edip motivasyonlarını arttırmalıdır. Bir StratejiCo. tasarımı olan AgilibilityTM Online Araştırmamız sayesinde şirketinizin değişime açıklığını, dolayısıyla ne kadar yüksek performans gösterme potansiyeline sahip olduğunu ölçümleyebiliyoruz.

 

 

Ne öneriyoruz? 

Agilibility™ Araştırmamız ile şirketinizin mevcut performansını ve bir sene içinde yapılabilecek iyileştirmelerle ulaşabileceği performans düzeyini analiz ediyoruz. Kolaylaştırıcı/bariyerlerini, kabiliyetlerini, motivasyon kaynaklarını, itici güçlerini ve bunlar arasındaki bağlamları ortaya koyuyoruz. En üst performansınıza en hızlı şekilde nasıl ulaşabileceğinizin formülünü yaratıyoruz.

 

Nasıl yardım ediyoruz? 

formul

Öncelikle kurum olarak kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Bu aşamayı çok kapsamlı bir check-up gibi düşünebilirsiniz. Kapsamlı araştırma yöntemlerimizle, şirketinizin 'Strateji – Yapı – Kültür' eksenlerini ve bunların arasındaki bağların katmanlarını ortaya çıkarıyoruz.

 

Agilibility™ Araştırmamız şirket başarısının hangi parametrelerle ilişkili olduğunu ortaya çıkarıyor.

((İtici Güçler * Kabiliyetler) / Bariyerler ) Motivasyon arasında, nelerin birbiriyle ilgili olduğunu hızla anlıyoruz. Geliştirme alanlarını ve gelişimin önündeki engelleri tespit ediyoruz.

  • Şirketin nereye gideceğini / hedeflerini çalışanlar net olarak biliyor mu?
  • Çalışanlar için itici güçler ne kadar etkin?
  • Çalışanlar iş hedeflerini biliyorlar mı?
  • Çalışanların performansını katlayacak noktalar neler?

Bu soruların cevabını ararken, eğer isterseniz, soru formunu size göre özelleştirerek daha da detaya inebiliyoruz.

Başa Dön