A101

“Agile çalışmasında farklı uzmanlıklardaki ekip üyelerinin ortak bir amaç için farklı bakış açılarını nasıl bir kapta erittiklerini deneyimleme fırsatım oldu.”

 

Türkiye’nin en yaygın yüksek indirim market zinciri A101, 2007’den bu yana hızlı bir çıkış grafiği izleyerek sektörde dengeleri yerinden oynattı. StratejiCo. olarak Kriz Yönetimi, Strateji Geliştirme, Sosyal Medya ve Topluluk Yönetimi alanlarında hizmet verdiğimiz marka için son dönemde Çevik (Agile) Takım çalışması da gerçekleştirdik. Pazarlama alanında farklı disiplinlerden bireylerin katılımı ile bir çalışma grubu oluşturduk. karar alım ve aksiyona geçme hızını artırmasına katkıda bulunduk. Grubun parmak bastığı üç temel konuda stratejik yol önerdik.

Sorun 

A101, şirket için kritik olan bir takım pazarlama konularında daha hızlı hareket edebilmek istiyordu.  Daha hızlı ve çevik hareket edebilmek stratejik iş hedeflerine de daha hızlı ulaşmasına hizemt edecekti.   

Çözüm 

Bu engelleri ortadan kaldırma ve bir leap-sıçrayış yaratma amacıyla StratejiCo.’nun öneri ve girişimiyle A101 yöneticileri, araştırma şirketi, reklam ajansı ve StratejiCo’dan oluşan A takımı kuruldu. A Takımı sayesinde A101 geleneksel yapısı içinde, pazarlama konusunda yetkin, farklı disiplinlerden bireylerin katılımı ile hızlı hareket eden, bir ekip kurduk. Yönetimin desteğini alarak başladığımız çalışma ile ilgili iş hedefleri ve takımdan beklentiler CEO tarafından aktarıldı. 2 hafta boyunca her gün bir araya gelen takım tüm araştırma verilerini iş ihtiyacı minvalinde değerlendirdi. Proje özelinde tüketicilerle saha görüşmeleri de yapan A Takımı, 3 temel stratejik gelişim alanı saptadı ve bu doğrultuda bir yol haritası çıkarıldı. 

Sonuç 

A101 tarihinde ilk defa müşteri ve paydaşları ile birlikte proje geliştirildi. Geliştirilen 3 temel stratejik alanla ilgili projelerin adımları hayata geçmeye devam ediyor.  

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön