A101

“Agile çalışmasında, farklı uzmanlıklara sahip ekip üyelerinin, bunları ortak bir amaç uğruna aynı potada eritmesini deneyimledim.”

 Türkiye’nin en yaygın yüksek indirim market zinciri A101, 2008’den bu yana hızlı bir çıkış grafiği izleyerek sektördeki dengeleri bozdu. StratejiCo. olarak Kriz Yönetimi, Strateji Geliştirme, Sosyal Medya ve Topluluk Yönetimi alanlarında hizmet verdiğimiz marka için son dönemde Çevik (Agile) Takım Çalışması da gerçekleştirdik. Pazarlama alanında farklı disiplinlerden bireylerin katılımı ile bir çalışma grubu oluşturduk. Karar alım ve aksiyona geçme hızının artmasına katkıda bulunduk. Grubun önemli gördüğü üç temel konu için stratejik yol önerdik.

Sorun 

A101, şirket için kritik bazı pazarlama konularında, stratejik iş hedeflerine daha hızlı ulaşmak için daha hızlı hareket edebilmek istiyordu. 

Çözüm 

Engelleri ortadan kaldırmak amacıyla A101 yöneticileri, araştırma şirketi, reklam ajansı ve StratejiCo’dan oluşan A takımı kuruldu. A101'in geleneksel yapısı içinde, pazarlama konusunda yetkin ve farklı disiplinlerden bireylerin katılımı ile hızlı hareket eden bir ekip kurulmuş oldu. İlgili iş hedefleri ve takımdan beklentiler CEO tarafından aktarıldı. 2 hafta boyunca her gün bir araya gelen takım tüm araştırma verilerini iş ihtiyacına göre değerlendirdi. Proje özelinde tüketicilerle saha görüşmeleri de yapan A Takımı, 3 temel stratejik gelişim alanı saptadı ve buna göre bir yol haritası çıkarıldı. 

Sonuç 

A101 tarihinde ilk defa müşteri ve paydaşları ile birlikte proje geliştirildi. Geliştirilen 3 temel stratejik alanla ilgili projeler hala hayata geçmeye devam ediyor.  

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön