BÖLÜM YAZARI OLARAK KATKI VERDİĞİMİZ

Danışmanlarımızdan Atilla Aydın'ın bölüm yazarı olarak katkı verdiği "Dijital Dönüşüm Yolculuk Rehberi: Dijitopya" kitabı çıktı.

Devlet, vatandaş, kamu hizmetleri ve eğitim başlıklarında dijital dönüşüm konusuna değinilen bölümlerde, birey ve devlet arasındaki ilişkinin 21.yy'da ne yönde geliştiğine dair güncel değerlendirmeler ve örnekler yer alıyor.

GelecekHane'nin kurucusu Halil Aksu'nun öncülüğünde ve editörlüğünde hazırlanan kitapta, Türkiye’nin en önemli şirketlerinin yöneticileriyle yapılmış görüşmeler ve birçok uzmanın dijitalleşme hakkındaki görüşleri ile tavsiyeleri yer alıyor.

Dijitopya-683x1024

 

 

"Dijital Dönüşüm herkesin gündemindedir, gündeminde olmalıdır. Dijitopya bu dijital dönüşüm için bir yolculuk rehberi görevi görmektedir. Kitabın içinde onlarca dijitalleşme örneği bulunmaktadır. Kitabın bel kemiğini beş aşamadan oluşan bir metodoloji oluşturmaktadır. Bu yöntemi uyguladığınızda, dijital dönüşümünüz başarılı olacaktır."

 

 

Başa Dön