Çeviklik Eğitimleri

Çeviklik (Agile) Eğitimleri

 

Günümüzün değişken ve hatta evrimsel doğasında beklentilere ve ihtiyaçlara doğru zamanda cevap verebilme refleksini gelenekselleşmiş olan hiyerarşik çalışma prensipleri ile yaratmak mümkün olamıyor. Dinamikleşen şartlara ayak uydurarak gelişimlerini sürdürmeyi hedefleyen şirketler; iteratif, çok yönlü ve esnek bir yapıya ihtiyaç duyuyor.

 

Evrimleşen dünyanın yeni ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi sağlayan Çevik yaklaşım (Agile Approach), organizasyonların ihtiyaçlarına göre şekillenen metodolojileri sayesinde iteratif gelişimi sağlıyor.

 

Konu nedir?

 

Çevik yaklaşım; gereksinimlerin ve çözümlerin kendi kendini organize eden ekipler arasındaki iş birliği yoluyla geliştirildiği, bu sayede değişen çevreye adaptasyonu hızlandıran bir değerler ve ilkeler bütünüdür. Paydaşlar ve ekiplerin süreçler boyunca beraber geliştirdiği planlama, yürütme ve değerlendirme aşamaları ile evrimsel ve iteratif ilerleme desteklemektedir.

 

Ne öneriyoruz?

 

Proje yönetimini ve iş yapma prensiplerini modern dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiren bir sistem kurmayı sağlayan Çevik yaklaşım, içinde farklı metodolojiler barındırır.  Bunların ortak noktası ise, hepsinin temelinde esneklik, saydamlık, kalite ve süreklilik kavramlarının bulunmasıdır.

 

Pazarın dinamiklerine adaptasyonu kolaylaştıran Çevik metodolojilerin uygulanması sonucunda ise beraber ve koordine çalışan takımların performansının yükselmesi ve müşterileri ihtiyaçlarını çok yönlü ve tam olarak karşılayabilen sonuçlar ile memnuniyetin arttırılması, dolayısıyla kapsayıcı bir iyileşme sağlanabilmektedir.

 

Pazar dinamiklerine adaptasyonu kolaylaştıran Çevik metodolojilerin uygulanması sonucunda, beraber ve koordine çalışan takımların performansları yükselir, müşteri ihtiyaçlarını çok yönlü ve tam olarak karşılayabilen sonuçlar ile memnuniyet artar, dolayısıyla kapsayıcı bir iyileşme sağlanabilmektedir.

StratejiCo., Çevik metodolojileri benimsemek isteyen kurumların bu dönüşümü kültürel yapılarına en iyi şekilde adapte ederek, Gayelerine uygun olarak gerçekleştirebilmeleri ve sonuç olarak da kolaylıkla içselleştirerek sürdürülebilir kılmaları için, tespit edilen Gayenin odağında özelleştirdiği bir dönüşüm yolculuğu tasarlamaktadır.

 

 

Nasıl yardım ediyoruz?

 

Bu dönüşüm yolculuğunda; dinamik bir stratejiyi, dönüşüm programının gerektirdiği yapısal değişiklikler ve kültürel değişim programıyla destekleyerek kurum önündeki engelleri kaldırıyor, performansı istenilen noktaya taşıyoruz.

 

Doğası gereği esnek olan Çevik yaklaşımı, dönüşecek olan organizasyona en iyi şekilde adapte edebilmek için Agilibility araştırması yaparak söz konusu dönüşümün destek, köstek ve gelişim alanlarını belirliyor ve bu çıktılara yönelik bir sistem tasarlıyoruz. Çevik değerleri temel alan bu sistemin en iyi şekilde içselleştirilebilmesi için organizasyonun tamamına Çevik eğitimler verirken, seçilen “dönüşüm ekibi” ile dönüşümü gerçek anlamda başlatacak olan pilot bir “kaldıraç proje” belirliyoruz. Projenin hayata geçirilme süreci boyunca ise StratejiCo. danışmanlarının süpervizörlüğü ile destekliyoruz.

 

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

Enerjisa
Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

Tümünü Gör
Başa Dön