DYTECH AUTOMATIVE

Müşteri :
DYTECH AUTOMATIVE
Sektörler :
"Çalışanlarla yapılan birebir görüşmeler ve workshoplarda çalışanların güvenini kazandılar. Hep birlikte bir şeyleri değiştirilebileceğini gösterdiler. Yabancı sermayenin hangi konularda hassas olduğunu çok iyi biliyorlar. "

Otomotiv yan sanayi sektöründe dünya lideri olan Dytech Automative, Türkiye’deki operasyonunda azalan çalışan bağlılığı ve sendika ile uyuşmazlık sorunlarıyla karşılaştı. StratejiCo. olarak, Dytech yönetiminin üretimde kalite ve verimliliği koruyabilmesi için uyuşmazlıkların çözümü ve çalışan bağlılığı hizmetlerini sunduk. 

Sorun

Dytech Automative, Türkiye otomotiv sektöründe 2015 yılının Mayıs ayında başlayan genel grevlerin ardından işçi hareketliliğiyle karşılaştı. Durum, birbirine rakip iki farklı sendikanın varlığıyla daha da karmaşıklaştı. Bu süre zarfında, çalışanlar daha fazla hak ve daha iyi koşullar talep etmeye başladı. Bu sorunlar çalışan bağlılığı seviyesini düşürerek çalışan ilişkilerinde ciddi bir gerilim yarattı. Fabrikada yaşanan bu durum ayrıca verimliliği, üretim kalitesini ve iş yeri huzurunu da olumsuz etkiledi. Çalışanların mevcut sendikaya ve çalışma koşullarına karşı duruşlarının bir analizini yaptık, çalışanlardan kaynaklanan iş risklerini azaltmak ve yeni sendikayla ilişkileri geliştirmek için tüm sürecin içinde yer aldık.

Çözüm

Yönetim ekibiyle yapılan birebir görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve kapsamlı mavi yaka araştırmasından sonra, Dytech’in iş hedeflerinde başarılı olabilmesi için üç temel stratejik amaç belirledik ve uygulamanın içinde yer aldık. Bu amaçlar Dytech’in yeni sendikayla ilişkilerini geliştirmek, mavi ve beyaz yaka çalışanların bağlılığını arttırmak ve kriz durumlarını engelleyici programlar geliştirmekti.

Sonuç

Dytech’in iş hedeflerinden sapmaması için yeni sendikayla işbirliği sağlandı ve çalışan katılımlı alt projeler hazırlanarak uygulanmaya başlandı. Hem işçi sendikası hem de iş gücünün büyük bir çoğunluğu, kalite, üretkenlik ve devamsızlık gibi temel performans göstergelerinde olumlu sonuçlar görmeye başladı. 

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön