DYTECH AUTOMATIVE

Müşteri :
DYTECH AUTOMATIVE
Sektörler :
"Çalışanlarla yapılan birebir görüşmelerde, workshoplarda çalışanların güvenini kazandılar, hep birlikte bir şeyleri değiştirebileceklerini gösterdiler... Yabancı sermayenin hangi konularda hassas olduklarını çok iyi biliyorlar. "

 

Otomotiv yan sanayi sektöründe dünya lideri olan Dytech Automative, Türkiye’deki operasyonunda artan işçi hareketleri sırasında düşen çalışan bağlılığıi ve sendika ile uyuşmazlıklar sorunuyla karşılaştı. StratejiCo., Dytech yönetiminin üretimde kalite ve verimliliği koruyabilmesi için uyuşmazlık çözümü ve çalışan bağlılığı hizmetlerini sundu. 

Sorun

Dytech Automative, Türkiye otomotiv sektöründe 2015 yılının Mayıs ayında başlayan genel grevlerin ardından işçi hareketliliğiyle karşılaştı. Durum, birbirine rakip iki farklı sendikanın varlığıyla daha da karmaşıklaştı. Bu süre zarfında, çalışanlar daha fazla hak ve daha iyi koşullar talep etmeye başladı. Bu sorunlar bütünü, çalışan bağlılığı seviyesini düşürerek çalışan ilişkilerindeciddi bir gerilim yarattı. Ayrıca, fabrikada yaşanan bu durum, verimliliği, üretim kalitesini, ve iş yeri huzurunu olumsuz etkiliyordu. Çalışanların mevcut sendikaya ve çalışma koşullarına karşı duruşlarının bir analizi yapan StratejiCo., çalışanlardan kaynaklanan iş risklerini azaltmak ve yeni sendikayla ilişkileri geliştirmek için tüm sürecin içinde yer almıştır.

Çözüm

Yönetim ekibiyle yapılan birebir görüşmelerden, odak grup görüşmelerinden ve kapsamlı mavi yaka araştırmasından sonra, StratejiCo., Dytech’in iş hedeflerinde başarılı olabilmesi için üç temel stratejik amaç belirledi ve uygulamanın içinde yer aldı.  Bu amaçlar; Dytech’in yeni sendikayla ilişkileri geliştirmek; mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların bağlılığını arttırmak ve kriz durumlarını engelleyici programlar geliştirmekti.

Sonuç

Proje sonucunda, Dytech’in iş hedeflerinden sapmaması için yeni sendikayla işbirliği sağlanmış ve çalışan katılımlı alt projeler hazırlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Hem işçi sendikası, hem de  iş gücünün büyük bir çoğunluğu projelerle birlikte kalite, üretkenlik ve devamsızlık gibi temel performans göstergelerinde olumlu sonuçları görmeye başlamışlardır. 

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön