Enerji

Enerji

Avrasya Bölgesi’ndeki enerji oyuncularının yerleri Türkiye’nin de kritik rol almasıyla beraber hızlı bir değişim gösterdi. Türkiye, Rusya’dan, Hazar Denizi Bölgesi’nden ve Orta Doğu’dan Avrupa’ya gönderilecek petrol ve doğal gaz hattı açısından transit bir ülke pozisyonuna gelerek, bir enerji merkezi oldu. İran ve Irak Bölgesel Yönetimi’nin uluslararası pazarlara entegrasyonu gibi gelişmelerin yanı sıra Güney Akımı gibi önemli boru hattı projelerinin de gündeme gelmesiyle Türkiye’nin bölgedeki etkisini arttıracağını gösteriyor. 

Enerji projelerinin, jeopolitikaya, hükümetler arası ilişkilere ve ekonomik büyümeye olan etkisinden dolayı, bu projelerin kapsamlı ve iyi bir şekilde belirlenmiş kamu ilişkileri stratejileriyle yürütülmesi gerekiyor. StratejiCo. enerji firmalarına büyük çaptaki önemli projeleri hayata geçirmeleri için hükümet ilişkileri, iletişim ve topluluk katılımı (bağlılığı) hizmetleri sunmaktadır. 

Sektördeki Müşterilerimiz

Başa Dön