EVE Modeli

EVE çalışma modelimiz, "Bir firma ne kadar güvenilir ve etkin ilişkilere sahip olursa, o kadar iyi iş sonuçları elde eder" ilkesine dayanıyor.

StratejiCo.’nun ödüllü EVE modeli (bağlılık-katılım), karar vericilere hedefledikleri kitlenin bağlılığını arttırmak için ölçüm ve geliştirme yapma imkanı sunuyor. Sonuçlar, müşteri/çalışan/paydaş arasındaki ilişki seviyesini gösteriyor. Ayrıca, bu ilişki seviyesinin altında yatan nedenleri ve deneyimin çıktılarını da veriyor.

Başarılı bağlılık çalışmaları beraberinde artan verimlilik, azalan çalışan sirkülasyonu, sürdürülebilir itibar gibi önemli iş başarılarını getiriyor. Ayrıca, bu yöntem sayesinde topluluk desteği ve kamu politikaları alanlarında da etki yaratılıyor.

Bu model, sayıların ve rakamların ötesindeki hikayeyi keşfetme konusunda yeterince veri sunuyor. Son olarak modelimiz, asıl etkileyicileri (influencers), aktivistleri (activists) ve köstekçileri (detractors) tespit ederek organizasyondaki enformal ilişki ağını da ortaya çıkarıyor. Bu da şirketinizin hedefini ve amacını en iyi anlatabilecek kişileri tespit etmenizi sağlıyor.

Ödüllü bağlılık araştırma modelimiz, işletmelere aksiyona geçirebilecekleri bilgiler sunuyor. Ayrıca, kendi performansımızı ölçmemizi ve müşterilerimize karşı duyduğumuz sorumluluğun daha da büyümesini sağlıyor.

 

İlişki Deneyim
Aktivist Nüfuz Adanmışlık
Destekçi Savunuculuk Fedakarlık
Elde Tutulan Sadakat Taahhüt
Etkileşim Memnuniyet Performans
Farkında Niyet Beğeni
Meet the Clout
Başa Dön