Gaye Haritası Modeli

 Gaye Nedir?

Gaye; bir bireyin, takımın veya organizasyonun hangi alanda çevresine katkı sağlamak üzere talip olduğudur; varlığının yaşam kaynağı ve varlık nedenidir. Bu rolü sayesinde Gaye, geçmiş deneyimler ile gelecek beklentileri arasında bir halka görevi görür.

Değişim ve belirsizliğin kurumlar için karar alma süreçlerini zorlaştırdığı günümüzde ortak bir Gaye; tüm paydaşlar ve çalışanlar için bütüncül ve birleştirici bir referans noktası olmakla beraber, kurumlara yol gösterme noktasında bir pusula rolü de üstlenir. Karar ve aksiyonlarını, bu Gaye ve gayede bulunan Anlam doğrultusunda alan bir oluşum; kendi içinde bütünlüğünü koruyarak daha dayanıklı hale gelirken aynı zamanda değişim hızının etkilerine karşı güçlü ve dinamik bir strateji ile ilerleyebilme imkânı elde eder.

 

Neden Gaye?

  • Değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklığın yüksek olduğu günümüz (VUCA) ortamında kararların mümkün olduğunca farklı görüşlerdeki insanların katılımıyla alınmasına, çeşitliliğe olanak sağlar.
  • “Kâr” veya “müşteri” odağı, böylesi kaotik ortamlarda pusula olmak için yetersiz kalabilir. Bu nedenle Gaye odaklı şirket yönetimi, çalışanlar ve diğer paydaşlar için birleştirici ve zamansız bir referans noktası
  • Kararlarını Gaye ve Gayede bulunan Anlam doğrultusunda alan bir organizasyon, dinamik ortamlarda bütünlüğünü koruyarak daha dayanaklı (resilient) ve esnek (anti-fragile) olma imkânı bulabilir ve ana rotasından şaşmaz.
  • Belirlenen Gaye ile hizalı alınan aksiyonlar, gereksiz kaynak harcamalarını azaltarak daha verimli bir çalışma ekosistemi sağlar.

 

StratejiCo. Gaye Haritası Modeli

Gaye Haritası, StratejiCo. tarafından geliştirilmiş ve 6 parametre üzerinden hem kalitatif hem de kantitatif şekilde uygulanabilen bir danışmanlık modelidir. Çalışma bireylere, takımlara, departmanlara veya bir organizasyonun tamamına uygulanabilir yapıda olup hem fiziksel hem dijital şekilde hayata geçirilebilir. Modelde ilk olarak bir Gaye tanımlanır. Ardından, Gayeyi gerçekleştirmeye yardımcı olacak İtici Güçler ve bu İtici Güçleri kolaylaştıracak Destekler ortaya konur. Bu yolculukta karşılaşılabilecek Köstekler ve bu engellerin aşılmasını sağlayacak Motivatörler saptanır. Son olarak da yapılan işte bulunan Anlam sorgulanır.

 

 

fdsdsfsdf

 

 

1

 

Bir insanın, bir takımın veya bir organizasyonun hangi alanda çevresine (sektör, toplum, ülke, dünya vb.) katkı sağlamak üzere talip olduğudur. Bu Gaye onun varlığının yaşam kaynağıdır, varlık nedenidir. Gayesine hizmet etmeyen her unsur, ilişki veya eylemi özüne zarar verir.

 

2

 

Bir insanı, bir takımı veya bir organizasyonu Gayesine taşıyan, bir başka deyişle kendini gerçekleştirmesini sağlayan, unsurlardır. İtici Güçler; Gayeyi hayata geçiren fonksiyonel, somut, ölçülebilir unsurlardır.

 

 

3

 

Bir insanın, bir takımın veya bir organizasyonun Gayesini gerçekleştirmesini kolaylaştıran unsurlardır. Desteklerin eksikliği Gayeyi gerçekleştirmeyi zorlaştırır, varlığı ise kolaylaştırır.

 

 

4

 

Bir insanın, bir takımın veya bir organizasyonun Gayesine ulaşmasını zorlaştıran unsurlar, engellerdir.

  

 

5 

Bir insanın, bir takımın veya bir organizasyonun Gayesini gerçekleştirirken yoluna çıkan zorlukları aşma potansiyelidir. Bir motivasyon olmadan herhangi bir hareketin gerçekleşmeyeceği unutulmamalıdır.

 

 

6 

Bir insanın, bir takımın veya bir organizasyonun Gayesini gerçekleştirdiğinde bulduğu mana; kendisi ile Gaye arasında kurduğu ilişkidir. Anlam, Gayenin hem yakıtı hem sonucudur.

 

 

Gaye Haritası Modeli; bireylerin, takımların, organizasyonların, kurumların ve paydaşların ortak bir Gayede buluşmasını ve stratejik aksiyonlarını bu Gaye çerçevesinde almalarını sağlar. Stratejik planlamaya bütünsel ve dinamik bir bakış açısı sunarak, şirketin değişen çevre koşullarına karşı daha Çevik ve dinamik bir şekilde uyumlanmasına olanak sağlar.

 

 

kutu

 

Başa Dön