GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

Müşteri :
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
Sektörler :
Hizmetler :
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesinde, bölge insanlarının talep ve ihtiyaçlarının anlaşılması, projenin yararlarının iletişiminin yapılması ve seçmenlerin desteğinin alınması konularında katkı sağladık.

Sorun

Elverişli olmayan altyapı sistemi ve yasadışı yapılaşma İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinin en önemli sorunları arasındaydı. Bunun sebebi olarak, düşük ekonomik ve sosyal koşullar, hızlı nüfus artışı ve yetersiz yapılaşma gösteriliyordu. Kentsel dönüşüm bir çözüm olarak ortaya atıldı ve bölge İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm alanı haline geldi. Büyük çaptaki bu proje, yeniden yerleşme, mülkiyet değeri kaybı ve diğer toplumsal sorunlarından dolayı endişelere sebep oluyordu.

Çözüm

StratejiCo. olarak sürdürülebilir bir kent hayatı açısından Gaziosmanpaşa'da yaşayanların beklentilerini anlamak amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdik. Sonuçlardan yola çıkarak, iletişim ve topluluk bağlılığı stratejisi oluşturduk. Daha sonra  ‘GOP modeli’ diye anılan programı oluşturarak Gaziosmapaşa Belediye Başkanı'nın liderlik değerlerini vurguladık ve bazı kentsel projeler geliştirdik. Eş zamanlı olarak, Gaziosmanpaşa’daki belediye çalışanlarını GOP Modeli’nin savunucuları haline getirmek için bir iç iletişim kampanyası başlattık.

Sonuç

Gaziosmanpaşa sakinleriyle düzenlenen geniş çaplı kamuoyu katılım toplantıları ve yapılan iletişim projeleri, insanların kentsel dönüşümün faydalarını anlamasını ve belediyeye destek olmasını sağladı. 

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön