GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

Müşteri :
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
Sektörler :
StratejiCo. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesinde bölge insanlarının talep ve ihtiyaçlarının anlaşılması, projenin yararlarının iletişiminin yapılması ve seçmenlerin desteğinin alınması konularında katkı sağlamıştır.

Sorun

Elverişli olmayan altyapı sistemi ve illegal yapılaşma İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinin en önemli sorunları arasındaydı. Bunun sebebi olarak; düşük ekonomik ve sosyal koşullar, kentleşmeyle birlikte hızlı nüfus artışı ve yapılaşma konusunda yetersiz planlama ve uygulama olarak gösterildi. Kentsel dönüşüm, bir çözüm olarak ortaya atıldı ve bölge İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm alanı haline geldi. Büyük çaptaki bu proje; yeniden yerleşme, mülkiyet değeri kaybı ve diğer toplumsal sorunlarından dolayı endişelere sebep oluyordu.

Çözüm

StratejiCo. sürdürülebilir bir kent hayatı açısından Gaziosmanpaşa bölgesinde yaşayanların beklentilerini anlamak amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Sonuçlardan yola çıkarak, iletişim ve topluluk bağlılığı stratejisi oluşturuldu. Daha sonra, bu stratejiye dayanarak ‘GOP modeli’ diye kısaca anılan program oluşturularak bu çerçevede Gaziosmapaşa belediye başkanının liderlik değerleri vurgulandı ve belirli kentsel projeler geliştirildi. Eş zamanlı olarak, Gaziosmanpaşa’daki belediye çalışanlarını GOP Modeli’nin savunucuları haline getirmek için de iç iletişim kampanyası başlatıldı.

Sonuç

Gaziosmanpaşa sakinleriyle düzenlenen geniş çaplı kamuoyu katılım toplantıları ve yapılan iletişim projeleri insanların kentsel dönüşümün faydalarını anlamaları ve belediyeye bu kapsamda destek olmalarını sağladı. 

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön