İmalat Sanayi

İmalat Sanayi

İmalat sektörü son derece rekabetçi uluslararası piyasalarda çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. İş dünyasındaki liderlerin fiyatlandırma, kalite artırma, sağlık ve güvenlik konularında zor kararlar vermeleri gerekmektedir. Türkiye’de ve diğer birçok gelişen ülkede, iş gücünü üretken ve bağlı durumda tutmak git gide zorlaşmakta. Ayrıca, çeşitli sektörlerdeki firmalar yenilikçi olma ve müşterilerine katma değerli ürünler sunabilme amacıyla değer zincirlerini güçlendirmekte. İmalat sektöründe, yeni trendlere uyum sağlamak ve operasyonel rekabetçiliği korumak geleneksel iş stratejilerinde köklü değişiklikler gerektirmektedir. StratejiCo. çok uluslu firmalara çalışan bağlılığı, inovasyon ve başarılı bir iş modeli transformasyonu için danışmanlık sunmaktadır.  

 

Başa Dön