İnşaat ve Altyapı

İnşaat ve Altyapı

İnşaat ve altyapı projeleri Türkiye’de ve diğer gelişen ülkelerde iki sebeple önem kazanmaya başladı. Birincisi, hızlı kentleşme ve orta sınıfın artan beklentileri inşaat sektörünü hareketlendirdi. İkincisi ise, hükümetler ekonomik gelişimi büyük altyapı projelerindeki kamu harcamalarını artırarak hızlandırmayı hedeflemekte. Ancak kentleşme beraberinde bazı riskler getiriyor. Bu yüzden özel sektörün müşteri taleplerini karşılamak için stratejiler geliştirmesi gerekirken hükümetlerin de toplumsal ve çevresel riskleri dikkatli bir şekilde ele alması gerekiyor. 

StratejiCo. olarak inşaat ve altyapı projelerinin topluluklara, iş dünyasına, hükümetlere katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesini sağlıyoruz.  Akıllı şehirler ve enerji verimliliği gibi yenilikçi yöntemleri kullanarak, yatırımcıların geleceğin yaşam alanlarını kurmalarına yardımcı oluyoruz.

Başa Dön