Kamu

Kamu

Siyasetçiler, halk desteğini kazanmanın ve bu desteği korumanın ne kadar önemli olduğunu bilirler. Toplumsal hareketler, ekonomik belirsizlik ve genç nüfusun artan beklentileri hızla küreselleşen bir dünyada hükümetlerin işlerini zorlaştırmaktadır. Karar vericilerin ayrıca önemli altyapı projelerini ve kamu-özel sektör ortaklıklarını hayata geçirmeleri için özel sektörle birlikte çalışması gerekmektedir. Bu sebeple, hükümetlerin hitap ettikleri kitlelerin taleplerini karşılamaları için yeni stratejiler inşa etmesi gerekir. Bu durum özellikle Türkiye ve diğer gelişen ülkeler için önem arz eder. StratejiCo. yerel ve ulusal yönetimlere, seçmenlerinin katkısını ve bağlılığını arttırma konusunda destek vermekte, kamu ve özel sektördeki paydaşlarıyla ortak bir şekilde iş yapmalarını sağlamaktadır. StratejiCo. olarak verdiğimiz hizmetler, taban örgütlenmesi, seçim kampanyası yönetimi ve altyapı projelerinin toplumsal açıdan duyarlı bir şekilde koordine edilmesi olarak sıralanabilir. 

Başa Dön