Kültürel Dönüşüm

Şirketler, piyasalarda, tüketici beklentilerinde ve yeni düzenlemelerdeki değişikliklere uyum sağladıkça, yeni stratejiler geliştirmeleri ve yapılarını değiştirmeleri de gerekiyor. Ancak başarılı olabilmek için bu değişikliklerin  kuruluşun kültür stratejisi ve yapısıyla mutlaka uyumlu olması gerekiyor. Bu da beraberinde genellikle bir kültür değişimi zorunluluğunu getiriyor.  

Konu nedir?  

StratejiCo. olarak işyeri kültürünün stratejiyi "kahvaltı niyetine" yediğine kuvvetle inanıyoruz. Strateji-Yapı-Kültür dengesini doğru anlamadan ve asıl yüksek performansı göstermesi beklenen 'insana' odaklanmadan yapılacak her türlü değişimin eksik kalacağını deneyimlerimizle biliyoruz. 

Ne öneriyoruz?  

Kültür değişiminin bir anda ve eksiksizce uygulanması zordur, bu nedenle önce davranışı değiştirmek daha etkin bir yöntemdir. Davranışları istenilen biçimde değiştirmekse, insanları, teşvikleri, performans yönetimini ve organizasyon yapısını değiştirerek kurgulanır.  

Davranış değişikliğinin anlaşılması ve yönetilmesi bütün dünyada kamu kurumlarının ve özel şirketlerin gündemindedir. 2017 yılında Nobel ödülü alan R. Thaler’in önerdiği 'Dürtme' (nudge) yönteminin temelinde, insan davranışlarının duygusal faktörlerle müdahaleler, yani dürtmeler yapılarak daha kolay şekillenebileceği düşüncesi yatar. Yeni davranışların güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi ise şarttır. 

Nasıl yardım ediyoruz? 

Kültür değişimini yönetmek için ilk adım, mevcut kuruluşunuzun kültürünü şimdiki gibi gözlemlemek ve anlamak, ikinci adımsa hangi değerlerin stratejiniz ve yapınızla en iyi şekilde uyuşacağını belirlemektir. Zaman içinde çok farklı bir şeye dönüşmeye çalışırsanız, en değerli varlığınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız: özgünlüğünüz ve benzersiz kimliğiniz. 

Dolayısıyla biz öncelikle detaylı bir ‘Dinleme’ aşaması uyguluyor, anket, derinlemesine görüşmeler, çalıştaylar, odak grupları gibi araçlarla ilerliyoruz. Bu aşamada sadece mevcut davranış setlerini değil, aynı zamanda arzu edilen davranış setlerini ve yetkinlikleri de çıkarıyoruz. Ardından tespit edilenler ve arzu edilenler arasındaki boşlukları giderecek bir strateji geliştiriyor, projeler oluşturuyor ve bunları uygulamaya koyuluyoruz.  

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

İNCİ HOLDİNG
Ankara Patent
Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

LİDERLER OKUR #6: DRIVE: NASIL MOTİVE OLURUZ? NASIL MOTİVE EDERİZ?
Sizi StratejiCo. ekibinin kitaplığına konuk olmaya davet ediyoruz. Bu ay Yönetici Ortak İnanç Civaz ile birlikte Robert B. Cialdini'nin ''İknaya Açılan Kapı'' isimli kitabını inceliyoruz. Keyifli dinlemeler ve okumalar!
OECD’NİN 2017 RAPORUNA GÖRE TÜRKİYE'NİN İŞ VERİMLİLİĞİ
StratejiCo. OECD’nin 2017 Raporuna Göre Türkiye’nin İş Verimliliğini yorumluyor. Uzun saatler boyunca çalışmak beraberinde iş verimliliğini de getiriyor mu?
TURKEY'S WORK EFFICIENCY ACCORDING TO OECD'S 2017 REPORT
StratejiCo. interprets Turkey's Work Efficiency According to OECD's 2017 Report. Does working for long hours bring work efficiency?
DEĞER ÖNERMESİ VE İLİŞKİLER
İşte ve hayatta sürdürülebilir ilişkiler için önerdiğiniz değer nedir?
YAPAY ZEKA KAVRAMI VE MAKİNE ÖĞRENME UYGULAMALARI
“Yapay zeka, yeni elektriktir.” – Andrew Ng
GELENEKSELDEN İNOVATİFE NETFLIX’İN BAŞARI ÖYKÜSÜ
Yeni nesil yayıncılığa inovatif bir bakış: Netflix’in Başarı Öyküsü Danışmanlarımızdan Emir Kesikci ve Gözde Aytulun’un kaleme aldığı makalemizi keyifle okumanız dileğiyle.
AİLE ŞİRKETLERİ VE KURUMSALLAŞMA
Ekonominin Temel Unsuru Aile Şirketleri Dönüşün Eşiğinde
YAPAY ZEKÂLI SİSTEMLER ETKİSİNDE KAMU YÖNETİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Bu yazıda, yapay zekâ etkisinde kaçınılmaz olan kamu yönetiminde dönüşüme bir nebze ışık tutabilmek üzere, bir organizasyon olarak devletlerin yeni duruma karşı geliştirdikleri uygulamalar ve politikalar tartışılmıştır. Burada gözden geçirilerek özetlenmiş olan bölümün tamamı Prof. Dr. Gonca Telli editörlüğünde çıkan “Yapay Zekâ ve Gelecek” isimli kitapta yer almaktadır.
Tümünü Gör
Başa Dön