Kültürel Dönüşüm

Şirketler piyasalarda, tüketici beklentilerinde ve çeşitli yeni düzenlemelerde değişikliklere uyum sağladıkça, yeni stratejiler geliştirmeye ve yapılarını değiştirmeye zorlandı. Ancak bu değişikliklerin kuruluşun başarılı olması için kültürün stratejisi ve yapısıyla uyumlu olması gerekir - ki bu genellikle bir kültür değişimi gerektiren bir süreçtir.  

 

Konu nedir?  

StratejiCo. olarak işyeri kültürünün stratejiyi kahvaltı niyetine yediğine kuvvetle inanıyoruz. Strateji-Yapı-Kültür dengesini doğru anlamadan ve yüksek performansı asıl göstermesi beklenen ‘insan’a odaklanmadan yapılacak her türlü değişimin eksik kalacağını deneyimlerimizle biliyoruz. 

 

Ne öneriyoruz?  

Kültür değişiminin bir anda ve topyekun uygulanması zor olduğu için ilk önce davranışı değiştirmek daha etkin bir yöntemdir. İstenilen davranışları değiştirmenin yolu ise, insanları, teşvikleri, performans yönetimini ve organizasyon yapısını değiştirmek üzerinden kurgulanır.  

Davranış değişikliğinin anlaşılması ve yönetilmesi bütün dünyada kamu kurumlarının ve özel şirketlerin gündeminde. 2017 yılı Nobel ödüllü R. Thaler’in önerdiği ‘Nudge (dürtme)’ yönteminin, temel mantığı, insan davranışlarının -duygusal faktörlerle müdahaleler yani dürtmeler yapılarak- daha kolay şekillenebileceği yönündedir. Yeni davranışların güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi ise şarttır. 

 

Nasıl yardım ediyoruz?  

Kültür değişimini yönetmek için ilk adım, kuruluşunuzun kültürünü şimdiki gibi gözlemlemek ve anlamak ve hangi değerlerin stratejiniz ve yapınızla en iyi şekilde uyuşacağını belirlemektir. Zaman içinde büyüdüğünüzden çok farklı bir şeye dönüşmeye çalışırsanız, en değerli varlığınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız: özgünlüğünüz ve benzersiz kimliğiniz. 

Dolayısıyla öncelikle detaylı ‘Dinleme’ aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada anket, derinlemesine görüşmeler, çalıştaylar, odak grupları vb araçlarla ilerleyebiliyoruz. Bu aşamada sadece şirketin mevcut davranış setleri değil, aynı zamanda arzu edilen davranış setlerini ve yetkinliklerini de çıkarıyoruz. Daha sonra elde edilen tespitler ve arzu edilenler arasındaki boşlukların giderilmesi için strateji geliştiriyor, projeleri oluşturuyor ve uygulamaya koyuluyoruz.  

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

İNCİ HOLDİNG
“Çevik yaklaşım ve uygulamalarıyla 'bize ait' bir kültür dönüşümü sağladık. İş yeri daha heyecanlı, canlı, keyifli ve üretken olduğumuz bir yer oldu.”
Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

AİLE ŞİRKETLERİ VE KURUMSALLAŞMA
Ekonominin Temel Unsuru Aile Şirketleri Dönüşün Eşiğinde
Tümünü Gör
Başa Dön