Kurumsal Değerler Çalışması

Eğer bir şirkette arzu edilen değişiklik genel sistemin kültürel değerlerine uygunsa, bu yeni davranışlar daha kolay benimsenebilir. Bu nedenle önce o organizasyonun kendine has kültürünü ve değerlerini tanımlamak çok daha faydalı, verimli ve uygun maliyetli olacaktır. Benzersiz kültür ve değerlerinizi eyleme dönüştürerek, ekiplerinizin, birimlerinizin ve tüm organizasyonunuzun bağlılığını ve etkinliğini artırabilirsiniz. 

Konu nedir?  

Şirketin vizyon ve stratejisi, çalışanlar tarafından doğru algılanıp davranışlara yansımalı, bu çalışma biçimi de kurum kültürü tarafından desteklenmelidir. Strateji ve Kültür arasındaki ilişki ‘Değerler’ vasıtasıyla anlaşılır ve benimsenir. 

Ne öneriyoruz?  

StratejiCo. olarak her işin başının veri ve doğru analiz olduğuna inanıyor, mevcut durumu kapsamlı ve ölçülebilir bir şekilde inceliyoruz. İşe Değerler Çalışması ile başlıyoruz. Değerler Çalışması, çalıştay ile odak gruplarını içeren kalitatif aşama ve online anketi içeren kantitatif araştırma aşamalarının birleşimidir. İki aşama birbiriyle örtüşecek şekilde raporlanarak katılımcı ilerleme sağlanır. 

Nasıl yardım ediyoruz?  

Değerler Çalışması aşamasında, şirketin vizyonunun ve kabul görmüş değerlerinin çalışanlar için ne anlama geldiğini tespit ediyoruz. Ayrıca mevcut angajman seviyesi ile şirketteki kritik segmentler ve Şirket içi İlişki Haritasını (Aktivist, Destekçi ve Köstekçi oranları) ortaya çıkarıyoruz.   

Daha sonra, arzu edilen değerler setinin sonucu olarak, ulaşılmak istenen değer ve davranış değişikliğini destekleyecek yetkinlikler setini belirliyor, bunun mevcut durumla farkını ortaya koyuyoruz. Birlikte projeler oluşturarak yeni kurumsal değerlerin şirket içinde kök salması için çalışmalara başlıyoruz. 

Oluşturduğumuz stratejik iletişim planı şunları kapsıyor:

  • Mevcut durumun analizleri,
  • Strateji artikülasyonu ve öncelikler,
  • Değerler hikayesi,
  • İletişimde yönetilmesi gereken konular ve paydaş haritası,
  • Paydaşların mevcut ve hedeflenen algıları,
  • Hedeflenen algıyı yaratabilmek için iletişimde kullanılacak ana mesajlar ve sözcüler,
  • Mesajları taşıyabilecek ve paydaşların katılımını sağlayacak ana iletişim projeleri,
  • Ölçümleme/başarı kriterleri.

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

DEĞER ÖNERMESİ VE İLİŞKİLER
İşte ve hayatta sürdürülebilir ilişkiler için önerdiğiniz değer nedir?
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA – ARKAS ÖRNEĞİ
Bu yazıda kurumsallaşma ile ilgili doğru bilinen yanlışları, doğru kurumsallaşmanın nasıl yönetilebi-leceğini, hangi şirketlerin kurumsallaşmaya ihtiyacı olduğunu inceleyeceğiz. Bu analizin ardından başarılı bir vaka örneği olarak Arkas Holding’in kurumsallaşma sürecini mercek altına alacağız.
ZOR ZAMANLARDA ETİK: KURUMSAL KÜLTÜRDEN BAŞKA GÜVENCEMİZ YOK
VUCA döneminde şartlar zorlaşıp gelecek kaygısı arttıkça kurumların ‘olağanın dışına’ çıkma ihtimali de artıyor. Oysa etik ilkeleri esnetip karanlık tarafa geçen şirketlerin ticari ve itibari kayıpları yılların birikimini bir anda yok edebiliyor. Peki etik riskler nasıl önlenebilir?
AİLE ŞİRKETLERİNDE ANAYASANIN ÖNEMİ
Aile anayasası, kurumun ömrünü uzatacak, işleyişi rahatlatacak, değişim ve dinamizme öncü olacak, ortakların kavgalarını önleyecek nitelikte bir kurallar zincirini oluşturur.
RÖPORTAJ: İNCİ HOLDİNG'DE CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Bu röportaj, StratejiCo. ekibi tarafından İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ile şirketteki cinsiyet eşitliği çalışmaları üzerine yapılmıştır. Keyifli okumalar dileriz.
Tümünü Gör
Başa Dön