Kurumsal Değerler Çalışması

Bir şirkette arzu edilen değişiklik, genel sistemin kültürel değerlerine dayandığında yeni davranışları benimsemesi daha kolaydır. Bu nedenle, aslında o organizasyonun benzersiz kültürünü ve değerlerini tanımlamak çok daha faydalı, verimli ve uygun maliyetli olabilir. Benzersiz kültür ve değerlerinizi takdir etmek ve bu değerleri değiştirilmiş bir ortamda ilgili eyleme dönüştürmek, ekiplerinizin ve birimlerinizin ve sonuçta organizasyonunuzun bağlılığını ve etkinliğini arttırabilir. 

 

Konu nedir?  

Şirketin koyduğu vizyon ve strateji, çalışanlar tarafından doğru algılanıp davranışlara yansımalıdır. Bu çalışma biçimi de kurum kültürü tarafından desteklenmelidir. Strateji ve Kültür arasındaki ilişki ‘Değerler’ vasıtasıyla anlaşılır ve benimsenir. 

 

Ne öneriyoruz?  

StratejiCo. olarak her işin başının veri ve doğru analiz olduğuna inanıyor ve kapsamlı ölçülebilir şekilde mevcut durumu inceliyoruz. İşe Değerler Çalışması ile başlıyoruz. Değerler çalışması, çalıştay ve odak gruplarından oluşacak kalitatif aşama ve online anketten oluşacak kantitatif araştırma aşamalarından oluşmaktadır. 

 

Nasıl yardım ediyoruz?  

Değerler Çalışması fazında vizyon ve şirketteki mevcut kabul görmüş değerlerin, çalışanlar için ne anlama geldiğini tespit ediyoruz. Ayrıca mevcut angajman seviyesi ve şirketteki kritik segmentler ve enformal ilişki ağını da (Aktivist, Destekçi ve Köstekçi oranları) ortaya çıkarıyoruz.   

Daha sonra arzu edilen değerler seti sonucunda istenilen değerler ve davranış değişikliğini destekleyecek yetkinlikler setini belirliyor, mevcut durumla farkını ortaya koyuyoruz. Birlikte oluşturacağımız projelerle yeni kurumsal değerlerin şirket içinde kök salması için çalışmalara başlıyoruz. 

Değerler çalışması, çalıştay ve odak gruplarından oluşacak kalitatif aşama ve online anketten oluşacak kantitatif araştırma aşamalarından geçecektir. Tüm aşamalar birbiriyle örtüşür şekilde raporlanıp katılımcı bir şekilde ilerlenecektir. 

Stratejik iletişim planı; mevcut durum analizlerini, strateji artikülasyonunu ve öncelikleri, değerler hikayesini, iletişiminin yönetilmesi gereken konuları ve paydaş haritasını, paydaşların mevcut ve hedeflenen algılarını, hedeflenen algıyı yaratabilmek için iletişimde kullanılacak ana mesajları ve sözcüleri, mesajları taşıyabilecek ve paydaşların katılımını sağlayacak ana iletişim projelerini, ölçümleme/başarı kriterlerini kapsar.

 

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

RÖPORTAJ: İNCİ HOLDİNG'DE CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Bu röportaj, StratejiCo. ekibi tarafından İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ile şirketteki cinsiyet eşitliği çalışmaları üzerine yapılmıştır. Keyifli okumalar dileriz.
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA – ARKAS ÖRNEĞİ
Bu yazıda kurumsallaşma ile ilgili doğru bilinen yanlışları, doğru kurumsallaşmanın nasıl yönetilebi-leceğini, hangi şirketlerin kurumsallaşmaya ihtiyacı olduğunu inceleyeceğiz. Bu analizin ardından başarılı bir vaka örneği olarak Arkas Holding’in kurumsallaşma sürecini mercek altına alacağız.
ZOR ZAMANLARDA ETİK: KURUMSAL KÜLTÜRDEN BAŞKA GÜVENCEMİZ YOK
VUCA döneminde şartlar zorlaşıp gelecek kaygısı arttıkça kurumların ‘olağanın dışına’ çıkma ihtimali de artıyor. Oysa etik ilkeleri esnetip karanlık tarafa geçen şirketlerin ticari ve itibari kayıpları yılların birikimini bir anda yok edebiliyor. Peki etik riskler nasıl önlenebilir?
AİLE ŞİRKETLERİNDE ANAYASANIN ÖNEMİ
Aile anayasası, kurumun ömrünü uzatacak, işleyişi rahatlatacak, değişim ve dinamizme öncü olacak, ortakların kavgalarını önleyecek nitelikte bir kurallar zincirini oluşturur.
Tümünü Gör
Başa Dön