Marka Patent

Marka Patent

 

Ulusal ve uluslararası ekonomi politikalarının önemli bir parçası olan Sınai Mülkiyet Hakları, ülkemiz ekonomisinin dijitalleşme, teknolojik gelişme ve yenilik temelli dönüşümünde kritik rol oynamaktadır. 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunuyla, sınai mülkiyet haklarının daha etkin şekilde ticarileşmesi, fikri sermayenin ekonomimize katkısının en üst seviyeye çıkarılması yönünde önemli adım atılmıştır. Ülkemiz bu alanda yapılan başvurulardaki artış hızı açısından dünyada en başarılı ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır.

 

Fikri sermaye ve yenilik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak adına gelişen küresel teknolojileri ve trendleri takip etmek sektörün en önemli öğelerinden biridir. StratejiCo., sektördeki değişimlere adapte olmaları amacıyla firmalara organizasyonel dönüşüm, liderlik ve performans danışmanlıkları alanlarında hizmet vermektedir.

 

Sektördeki Müşterilerimiz

Başa Dön