MEDYA KARAKTERLERİYLE KURULAN PARASOSYAL ETKİLEŞİM

Danışmanlarımızdan Gözde Aytulun’un Sosyal Psikolojinin önemli alanlarından biri olan Medya Psikolojisi hakkında Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayda Büyükşahin Sunal ile birlikte yazdığı “Medya Karakterleriyle Kurulan Parasosyal Etkileşim” makalesi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi'nde yayınlandı! Aşağıda yer alan butona tıklayarak makaleye erişebilirsiniz.

 

Çalışmanın özü

"Bu çalışmanın temel amacı, medya karakterleriyle kurulan parasosyal etkileşimin doğasını anlamak, öncülleri hakkında bilgi sahibi olmak ve parasosyal etkileşimle ilgili daha önce gerçekleştirilmiş önemli araştırmaları gözden geçirmektir. Bu doğrultu- da parasosyal etkileşimin öncülleri ve ilişkili olduğu değişkenler hakkında bilgi sahibi olunması ve bu değişkenlerin sosyal yaşama olası etkilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Daha önce gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alındığında daha çok dizilerde yer alan karakterle kurulan ilişkilere odaklanıldığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada da ağırlıklı olarak dizi karakterleriyle kurulan etkileşime odaklanılmıştır. Çalışmada ilk olarak, parasosyal etkileşim kavramının doğasına ve öncüller- ine değinilmiş, daha sonra bu etkileşimin kişilerarası ilişkilerle benzerliklerinden söz edilmiştir. Son olarak da bu konuyla ilgili yapılmış, parasosyal etkileşimin özellikle yaş, cinsiyet, yalnızlık, sosyal kaygı gibi değişkenler açısından incelendiği araştırma- lara ve bazı önerilere yer verilmiştir."

 

Keyifli okumalar!

Başa Dön