ROYAL FLORAHOLLAND

Müşteri :
ROYAL FLORAHOLLAND
Sektörler :
StratejiCo., çiçekçilik sektöründe bir dünya devi olan FloraHolland’a Türkiye’deki sektör hakkında içgörü sağlamıştır. Ayrıca, ilişki kurma, hükümetle ilişkiler, kamu ve özel sektördeki paydaşlarla bağ kurma anlamında çalışma yapmıştır.

Sorun

FloraHolland, yeni pazarlar fırsatlarını değerlendirmek ve küresel çiçekçilik sektöründe daha fazla pay elde etmek için üyelerinin talepleri doğrultusunda yeni bir strateji oluşturdu. Türkiye, coğrafi konumundan ve pazar potansiyelinden dolayı pilot ülke olarak belirlendi. FloraHolland, bu süreçte StratejiCo.’dan ilişki kurulması ve bilgi sağlanması amacıyla destek aldı. Projedeki önemli zorluk, Türkiye’deki çiçekçilerin FloraHolland’ güven duymasıydı. Bu güven kazanma sürecinde, FloraHolland’ın yerel boyutta rekabeti arttırmanın aksine tüm taraflar için daha fazla fırsatlar yaratacağını doğrulaması gerekiyordu.

Çözüm

İlk aşamada, StratejiCo. FloraHolland resmi bilgilerin oldukça kısıtlı olduğu bir sektör için çok kapsamlı bir pazar araştırması raporu hazılamış ve etki analizini yapmıştır. Bu proje analizinin amacı, FloraHolland’ın Türkiye pazarına girmesiyle çiçek sektörünün, kamu ve özel sektör paydaşlarının nasıl etkileneceğini tespit etmekti. StratejiCo. tarafından yapılan yönlendirmelere ve içgörülere dayanarak, FloraHolland yönetimi Türkiye pazarını daha derinlemesine keşfetme kararını almıştır. Bu ikinci aşamada, StratejiCo. FloraHolland’ın anlaşılması güç bir pazarda çiçek sektöründeki kişiler arasında nüfuz elde etmesinde ve anlamlı bilgi toplamasında katkı sağladı.

Sonuç

FloraHolland, Türkiye’yi yatırım yapılacak hedef ülke olarak belirledi. StratejiCo. halen Türkiye ve Hollanda arasında çiçek ticaretini geliştirmek amacıyla FloraHolland’a danışmanlık sunmaktadır. Ayrıca, FloraHolland kooperatif üyelerinin yararı için şirketin Türkiye’deki kamu ve özel sektör paydaşlarıyla sürdürülebilir bir işbirliği yapabilmesi için gerekli farkındalık ve itibarının kurulmasında destek olmaktadır. ​

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön