SAMPAŞ

Müşteri :
SAMPAŞ
Sektörler :
StratejiCo., kentsel dönüşüm firması Sampaş için hem yatırımcılar hem de mülkiyet sahipleri açısından karşılıklı fayda sağlayacak bir çözüm bulma konusunda bir algı araştırması ve ardından bir bağlılık programı yürüttü.

Sorun

Kentsel planlama ve dönüşüm firması olan Sampaş, İstanbul’daki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini yürüten konsorsiyumu yönetmekteydi. Projenin gerçekleşmesi için semt içinde yer alan mülkiyet sahiplerinin en az %70’inin resmi olarak onayı gerekiyordu. Bunun yanı sıra, rakip yatırımcılar proje içinde daha fazla pay almak için birbirleriyle rekabet halindeydiler. Bu yüzden, Sampaş’ın rekabetçiliğini korurken aynı zamanda yerel topluluğun desteğini alması gerekiyordu.

Bu süreçte, Sampaş’ın hak sahipleri ile iletişim kurması, algı yönetimi ve topluluk bağlılığı kampanyası yürütmesi gerekiyordu.

Çözüm

StratejiCo. ilk aşamada durum analizi ve bağlılık arttırma faaliyetleri üzerine danışmanlık sundu.  Süreç, yaşanan durumlara ilişkin algıyı anlamak için proje yetkilileriyle yapılan birebir görüşmelerle başladı. Daha sonra, hak sahipleriyle odak grup görüşmeleri ve saha araştırması yapıldı.  Ortaya çıkan veriler, insanların beklentilerini anlamak için analiz edildi. Bulgulara dayanarak, StratejiCo. hak sahiplerinin projeyi desteklemelerini sağlayacak bir yol haritası belirledi.

Sonuç

Araştırma sonuçları bölgede yaşayan insanların kentsel dönüşümün yaratacağı etkiler hakkındaki algılarının ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Bölgenin özelliklerinin analizi ve saha araştırmasına ek olarak yapılan odak grup çalışmalarının da bir sonucu olarak, genel bir stratejik yol haritası ve iletişim programı hazırlanarak uygulamaya konuldu. 

 

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön