SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI

Müşteri :
SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI
Sektörler :
Savunma Sanayi Başkanlığı, sanayi sektörünü daha rekabetçi ve ihracata yönelik bir konuma getirme kararı aldı. StratejiCo. olarak kurum ile beraber tüm kamu ve özel sektördeki paydaşlarla iletişimi yapılacak bir kurumsal kimlik hazırladık.

savunma sanayi

 

Sorun

Türkiye’nin savunma alanında tedarik kurumu olan Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye’nin savunma sanayini daha rekabetçi olmasına ve uluslararası pazarlarla daha entegre bir konuma gelmesine yönelik bir amaç belirledi. Bu hedef, ulusal stratejik savunma ve güvenlik gerekliliklerini karşılamak amacıyla, teknolojik gelişmelerle uyumlu, özgün çözümler üretmeyi öngörüyordu. Bu çerçevede Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı, yeni bir vizyon, misyon ve strateji oluşturma kararı aldı.

Çözüm

StratejiCo. olarak onlara modern bir savunma sanayinin gelişiminin yalnızca idari ekibin görüşleri ve beklentileriyle olmayacağını önerdik. Savunma Sanayi Başkanlığı'na tüm yerli ve yabancı paydaşların sürece dahil olmaları gerektiğini belirttik. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yerli ve yabancı müşterileriyle yapılan bir dizi çalıştayın sonucu olarak, paydaşların görüş ve beklentileriyle uyumlu bir kurumsal kimlik raporu sunduk. Bu rapor, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yeni bir vizyon, misyon ve kurumsal strateji oluşturmasına katkıda bulundu.

Sonuç

Rapordan elde edilen kurumsal ilkelerle birlikte, Savunma Sanayi Başkanlığı, savunma sanayine ihracatı artırma ve Türkiye’deki firmaları destekleme konularında öncülük etti. 

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön