Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayları

Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking)

Parçaların birbiri ile ilişkilerini gözetmeden, konuları doğrusal bakış açısı ile ele alan geleneksel yöntemler, dinamikleşen günün şartları karşısında yetersiz kalabiliyor. Organizasyonel anlamda gelişmek, değer yaratmak, rekabet avantajı sağlamak ve değişen dünyaya ayak uydurmak gibi hedefleri olan şirketler, yeni ve daha etkin bakış açıları arıyor. 

Çok boyutlu ve gittikçe karmaşıklaşan problemlerin çoğaldığı bir dünyada, Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking) farklı paydaşları gözeten bütünleyici yaklaşımıyla, bildik ve/veya yepyeni sorunlara yaratıcı çözümler üretmeye yardımcı oluyor. 

Konu nedir? 

İteratif, eyleme dönük ve deneysel bir sürece sahip olan Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking), servis veya ürünün kullanıcısının odağında tasarımcıların değer yaratmak için kullandığı düşünce sistemlerini ve araçlarını iş dünyasına uyarlayarak yenilikçi çözümleri teşvik eden sistematik ve adaptif bir düşünce şeklidir. 

Ne öneriyoruz? 

Tasarım odaklı düşünce çerçevesiyle ilgili dünyada farklı ekol ve yaklaşımlar mevcuttur. Farklı yaklaşımları özünde birleştiren nokta ise, her yaklaşımda sorunun keşfedilmesi,  öncelikli olarak çalışılacak gelişim alanının tespiti, bu gelişim alanına yönelik proje(prototip) geliştirilmesi ve prototipin kullanıcı geri bildirimleri ile iyileştirilerek nihai hale getirilmesidir. Pazar koşullarının dinamik olduğu günümüz ortamında, kendini ispat etmiş bir ürün veya hizmetin dahi ‘’sürekli beta’’ (perpetual beta) modunda olmak durumunda olduğu göze çarpmaktadır. Tasarım odaklı düşünce araçları ürün veya hizmetin değişen koşullara adaptasyonunu sağlayabilme adına, sorun ve çözümün şeffaf bir şekilde ortaya konulabilmesi için kullanılmaktadır. 

 

Tasarım Odaklı Düşünce teknikleri sektör, rol ve durum fark etmeksizin herkes tarafından kullanılabilir. StratejiCo. olarak işimizi yaratıcı problem çözme olarak tanımladığımız bir noktada problemi anlama, çözüm üretme ve çözümü test etme süreçlerinde tasarım odaklı düşünce çerçeve ve araçlarını kullanmaktayız. 

 

Nasıl yardım ediyoruz? 

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit etme sürecinden, yenilikçi ve değer yaratan çözümler üretme aşamasına kadar yararlandığımız tasarım odaklı düşünce kanvas ve yaklaşımları sayesinde şirketinizin çalışanları ile: 

 

  1. Problemleri ve ihtiyaçları en şeffaf halleri ile ortaya çıkarıyoruz,
  2. Yaratıcılığı ve herkesin katılımını destekleyen bir bakış açısı ile çözüm odaklı fikirler üretiyoruz, 
  3. Somut ve uygulanabilir adımlara bölünen çözümleri, öncelik sırası ile zorlanmadan hayata geçirerek iş problemlerinize sizinle birlikte çözüm üretiyoruz. 

 

Şirket çalışanlarının her aşamasına dahil olduğu bu yaratıcı ve keyifli süreç sayesinde hep beraber üretilen çözümler bütünsel, sürdürülebilir ve kalıcı oluyor.  

Bir takım halinde ve yaratıcılık temelinde çalışmayı öneren Tasarım Odaklı Düşünce bakış açısının şirket çalışanlarınız tarafından içselleşmesi ve şirket kültürünüzün bir parçası haline gelmesi için uzmanlarımız eşliğinde düzenlediğimiz eğitimlerle sizlere yardımcı oluyoruz.  

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

Enerjisa
Kimteks
Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

Tümünü Gör
Başa Dön