AGİLE'IN FARKLARI NELERDİR?

Yazar: İnanç Civaz

İlgili Hizmet: Değişim Yönetimi ve Organizasyonel Dönüşüm,

Çevik Yaklaşım ve Yönetim

İletişim: inanc.civaz

Agile Yönteminin Farkları Nelerdir?

15 Aralık 2017

Geçen yazımızda şirket içinde bir Agile ekip kurmak istiyorsanız ya da Agile bir ekibe katıldıysanız pratikte faydalı olabilecek yöntemlerden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Agile'ı, diğer proje yönetimi yöntemlerinden ayıran farkları bazı kritik noktalar çerçevesinde inceleyeceğiz.

Agile'ın Klasik Proje Yönetiminden Farkı

Agile bir proje yönetme(me) yöntemidir; en azından, "proje yönetimi" teriminin geleneksel kullanıldığı halinden ibaret değildir denilebilir. Bu noktada şu soruyu sorabilirsiniz: Proje yöneticisi olan kişiler için üretilen ve Agile hakkında olan tüm kitapların ve eğitim materyallerinin amacı nedir? Agile bu noktada proje yönetimi demek değil midir?

Ticari açıdan bakacak olursak, 'evet'. Lakin, "Bir balina bir balık değildir." Bazen bu tarz ayrıntılar önemsiz olarak görünse de, Agile ve Proje Yönetimi kıyaslaması hususunda büyük önem taşır. Bu ayrıntıların önemli olmasının sebebi geleneksel proje yönetimi yöntemlerinin büyük (ve uzun soluklu) planlamalar yapmak, bilinen kısıtlamaları yönetmek, projeyi bu kısıtlamaların etrafında optimize etmek ve genel olarak projede çalışan ekip üyelerine değişebilir unsurlar gözüyle bakmaktan ibaret olmasıdır.

Agile'ı pratikte geleneksel yöntemlerden farklılaştıran unsur ise, plana değil insana odaklanarak, temel amacın yüksek fonksiyonlu, disiplinler arası ve kendi kendini organize edebilen takımlar kurmak olarak kurgulanmasıdır. Bu önemlidir, çünkü eğer Agile yöntemini eski proje yönetme biçiminize adapte etmeye çalışırsanız, elinizde ulaşamayacağınız yükseklikte beklentiler kalır. Bu noktada projenin parçası olan herkes Agile yöntemin işe yaramadığını düşünür ve işler daha kötüye gider. Çalışanlar üzerlerine ekstra iş yükü biniyormuş gibi hisseder.

Agile'ı bir proje yönetme-me biçimi olarak düşünebiliriz. Proje yönetme-menin de başarısını, takım üyelerine hangi sıklıkla ve derinlikte ne yapmaları gerektiğinin söylenme-mesi yoluyla ölçebiliriz. Agile açısından, takım üyelerine ne yapmaları gerektiğini söylemiyorsanız, bu o projeyi başarılı bir şekilde yönet(m)iyorsunuz demektir.

 

 

Agile'ın Farklarını Oluşturan Kritik Noktalar

Agile şunu gerektirir:

Gözlemci olmak

İş birliğine yatkın olmak

Başkalarından fikir almak ve bunları paylaşmak

Tüm bunları ekipçe tartışarak en uygun sonuca ulaşmak

Agile yöntemini farklılaştıran bazı kritik noktaları sırasıyla inceleyelim.

1. Ekip Üyeleri:

Agile ekibi soru sorarak, çıktı odaklı ilerleyerek ve iş birliğini sağlayarak hızlı şekilde çalışır. Her bir iterasyon (tekrar) ekip olarak çalışma imkanı sağlar ve değerli bir sonuca (outcome) götüreceğini düşündüğünüz türden bir çıktı (output) üretmenize yardımcı olur.

Agile yönteminde ekipler birbirini motive eder, iş birliği sağlanır, bariyerler kaldırılır ve kimin hangi konuda çalışacağı konusunda karar alınır. Burada bu ayrımı ve komutları bir proje yöneticisi vermez, ekip kararları kendi alır. 

İlk günlerde grubun birbirini tanıması, alışması, ekip içinde sözlü kontratta mutabık kalınması gibi nedenlerle baştaki çaba fazla gibi görünse de ortalama 14 gün olarak belirlenen hızlı koşuların (sprint) ilk birkaç gününden sonra harcanan çabanın son derece azaldığı görülmektedir.

2. Proje Zamanlaması

Agile yönteminde kullanılan hızlı koşular (sprint) geleneksel proje yönetiminde kaybedilen zamanı önlemek için elzemdir. Ancak -sadece- hızlı koşunun kendisinin proje sonunda beklenen ürün/hizmet içeriğine bir katkıda bulunamayacağının da anlaşılması gerekir.

Sprint'ler kesin sürelidir, geleneksel proje yönetiminde olduğu gibi kaynaklara ve bağımlılıklara göre uzatılmaz. Sprintsonunda elde edilen çıktı bir başka sprint'te geliştirilebilir.

3. Kültür

Agile yöntemin temelinde iş birliği yatar. Herkesin ne iş yapacağını bilmesi ve bu konuda çalışması iyi bir sonuç elde edilmesi için çok önemlidir. Bir deneyim kültürü olarak Agile, proje süreci boyunca ekip üyelerinin birbirleri arasında sorun paylaşımı ve fikir alışverişlerini açık bir şekilde yapmalarına imkan sağlar. Eğer bu ortam yaratılamamışsa, bu durumda en iyi sonuca ulaşmak için en önemli engeli ekip kendisi baştan koymuş demektir.

4. Agile Coach vs. Proje Yöneticisi

Agile Coach geleneksel bir proje yöneticisi değildir. Ekip için işleri kolaylaştırıcı bir rolü (facilitator) vardır. Agile Coach'un geleneksel proje yöneticisinden ayrıldığı nokta; ekip üyelerinin kendi iş listelerindeki maddelerin üzerini çizip "Ben payıma düşeni yaptım." diyerek kenara çekilmemelerini sağlamasıdır. Ekip üyeleri arasındaki karşılıklı anlayışı ve iş birliğini sağlamak Agile Coach'un görevidir. Bu da Agile'ı uygulamanın en zor yanlarından birini oluşturur. Agile Coach'un bu noktada her meslektaşını çok iyi anlaması gerekir. Ortaya değerli bir çıktının sunulabilmesi için bu büyük önem taşır.

5. Metodoloji

Agile sürecini yönetmek için Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), Crystal vb. gibi farklı yöntemler uygulanabilir. Ancak bunlardan birini ya da birkaçını kullanırken dikkat etmeniz gereken, şirketinizin yapısına en uygun olanı seçmek ve en iyi sonucu (outcome) alabileceğiniz şekilde esnek olarak hareket etmektir.

Örneğin; Scrum, en çok kullanılan Agile yöntemlerden biridir. 1980'lerin ortalarında bir ürün geliştirme yöntemi olarak ortaya çıkmış ve sonrasında Ken Schwaber ve Mike Beedle tarafından yazılım ve Agile prensiplerine adapte edilmiştir. Daily stand-up toplantıları, Scrum'ın en bilinen ritüellerindendir.

Kanban, 1940'ların sonlarında, Taiichi Ohno tarafından, Toyota'da fabrika katındaki envanter ve iş dökümlerinin yönetiminde tek bir yere yığılma olmasını engellemek üzere geliştirilmiştir. Yöntem olarak Kanban, iş yapış sürecindeki "akış" kavramıyla ilgilenir. Ekibin ortaya koyduğu çıktının ürün geliştirme sürecine uygunluğuyla ilgilenir. Bu haliyle, Yalın (Lean) yönetime yakındır.

Kanban, Scrum ya da XP gibi bir Agile metodolojisi değildir. Bu metodolojilerden herhangi birini seçtikten sonra çalışma sürecini iyileştirmek için kullanılabilir; Scrum ya da XP'nin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

6. Ürün/Hizmet Çıktısı

Kullanıcı/müşteri beklentisine uygun çıktı üretmek, Agile yöntemin kalbinde yatar. Lakin son kullanıcının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna uygun çalışılması kullanıcı beklentisinin tam olarak karşılanacağı anlamına gelmez. Bu noktada, kullanıcının ne istediğini baştan bilmemesi veya istediği şeyi uygun tarif edememesi gibi faktörler etkili olabilir. bu da Agile yöntemi pratik ederek çözülebilecek bir durumdur.

 

Özet

Soru ve Yorumlar

Makale hakkındaki soru ve görüşlerinizi duymaktan memnuniyet duyacağız. info@stratejico.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.  

Hakkımızda

StratejiCo. 1987 yılından beri uluslararası firmalara ve kamu kurumlarına araştırma, analiz, stratejik yönlendirme, itibar yönetimi, kriz yönetimi, kurumsal değerler ve ilişkiler, organizasyonel dönüşüm ve çevik yapı yönetimi, çalışan ve sendika ilişkileri, hükümetle ilişkiler ve topluluk bağlılığı ve katılımı alanlarında hizmet sunan iletişim ve ilişki yönetimi konularında uzmanlaşmış bağımsız bir stratejik danışmanlık firmasıdır.

Yasal Uyarı

Bu rapor StratejiCo. tarafından, kamuya açık kaynaklardan toplanan bilgilere dayanarak hazırlanmıştır. Bu raporda ortaya konan görüş ve öneriler StratejiCo.’nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Bu içeriğin amacı okuyucularımıza kendi işleriyle ilgili farklı bakış açıları sunmaktır. StratejiCo. burada sağlanan bilgilere dayanarak alınan kararlardan sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2019 Bütün hakları saklıdır. 

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön