Ankara Patent

Çevik bir şirket haline gelmek isteyen Ankara Patent bünyesinde öncelikle bir mevcut durum analizi gerçekleştirilerek yol boyunca süreci ileri götürecek ve sekteye uğratacak faktörler tespit edildi. Çeşitli eğitimlerle yöneticiler ve çalışanlar teorik bilgiler edinirken gönüllü ve aktivist çalışanlar ile kurulan ilk Çevik ekip, şirketin ihtiyaçları doğrultusunda seçilen kaldıraç proje ile çalışmalarına başladı.

Sorun 

Türk Sanayisinin gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye’nin ilk sanayicilerine rehberlik etmek gayesiyle 1964 yılında faaliyetlerine başlayan Ankara Patent, organizasyonunun yenilenmesinden iş yapış biçimlerinin değişimine kadar bütüncül bir dönüşüm içindeydi. Dönüşüm yolculuğunu liderlik ve performans danışmanlıkları gibi desteklerle yürüten şirket, çevresindeki ve sektördeki değişimlere daha hızlı yanıt vermek amacıyla Çevik dönüşümü şirket geneline yaymayı planlamaktaydı. Hedefleri ile vizyon ve misyonuna uygun bir Çevik dönüşüm beklentisindeki Ankara Patent, bu yolculuk için StratejiCo.’ya başvurdu.  

 

Çözüm 

StratejiCo. Çevik Şirket ModelTM ve süreçlerine uygun olarak ilk adımda üst yönetimin Çevik dönüşümdeki desteğini ve iradesini saptamak adına, birebir derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik. Ardından çalışanlar arasından rastgele seçilen gruplarla odak grup çalışmaları gerçekleştirerek Çevik dönüşümden beklentileri, gelişim alanları ve Çevik dönüşüme neden ihtiyaç duyulduğu konularını irdeledik. Çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan mevcut durumu kantitatif olarak analiz edebilmek, Çevik dönüşüme veri odaklı bir bakış açısı kazandırabilmek için oldukça önemli olduğundan, AgilibilityTMIndex araştırmamızıkullanarakkapsamlı bircheck-up(mevcut durum analizi) gerçekleştirdik. Aynı araştırmada, şirkette bir değişim yaratırken değişimin elçisi olabilecek etkili kişileri tespit ettik.  

Kalitatif ve kantitatif araştırmalardan oluşan bu check-up'ın amacı; Ankara Patent’in Çevik dönüşümünün gayesini belirlemek, mevcut iş yapış biçiminin ve Çevik dönüşümün önündeki engelleri ortaya koymak, çalışanların Ankara Patent’e ve yeni iş modellerine yönelik algılarını, beklentilerini ve taleplerini belirleyerek öncelikleri ve iyileştirme alanlarını tespit etmekti. 

AgilibilityTMIndex araştırmasıyla, Ankara Patent’in Çevik dönüşüm yolculuğundaki İtici GüçleriniDesteklerini, gelişimin hızını yavaşlatacak Kösteklerini ve bu yolculukta onları durmaktan alıkoyacak Motivatörlerini tespit ettik. Çevik dönüşüm yolculuğunda nasıl bir Anlam bulduklarıyla birlikte, Ankara Patent’in Çevik dönüşüme ne derece uyum sağlayabileceğini ortaya koyduk. 

Mevcut durumu anlamamızla birlikte, Çevik dönüşüm ve Çeviklik kavramının içselleştirilmesi adına katılımcı ve interaktif Çeviklik eğitimleri düzenledik. Hem yöneticiler seviyesinde hem de tüm Ankara Patent çalışanları için dijital eğitim programları gerçekleştirerek Çevik Zihniyet Eğitimleri serisini tamamladık. 

Araştırma sonuçlarımız ve eğitim serimizin ardından Çevik Ankara Patent olma yolunda gelişim gösterilmesi gereken alanları tanımlayarak, ideal durum ve mevcut durum arasındaki farkı hangi dönüşüm projeleri ile geliştirebileceğimizi belirledik. 

Araştırma sonuçlarımızın ışığında, Çevik dönüşüm projesini gerçekleştirebilecek kaldıraç bir takım oluşturduk. Oluşturulan kaldıraç takım ile birlikte, Çevik dönüşümde kaldıraç olabilecek alternatif projeler içinden bir seçim yapıp sprint uygulamaları ile hayata geçirdik. 

Sonuç 

Ankara Patent farklı yetkinliklerden ve departmanlardan oluşan ilkÇevik takımınıkurdu ve bir kaldıraç proje belirleyerek Çevik dönüşümü deneyimlemeye başladı. Daha şeffaf ve hiyerarşiden bağımsız ilişkilerle, daha fazla keyif ve motivasyonla iş yaptığını belirten takım,Çevik Şirket yaklaşımınıAnkara Patent geneline yaymaya devam ediyor.  

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön
x
StratejiCo., Ücretsiz¹ 7/24 Kriz Destek Hattı ile artık daha da ulaşılabilir!
İşiniz ile ilgili çözmekte zorlandığınız koşullar olduğunda ücretsiz bir şekilde danışabilmeniz için 7/24 Kriz Destek Hattımızı hayata geçirdik. Dilediğiniz zaman bizi arayabilir veya görüşme talebinde bulunabilirsiniz.
7/24 Kriz Destek Hattı:
Veya sizi aramamız için bir zaman belirleyin:
¹ StratejiCo. bu hizmet için bir ücret almamaktadır. Telefonunuz, tarifeniz üzerinden ücretlendirilir. Gizliliğinize önem veriyoruz, istediğiniz zaman üyelikten çıkabilirsiniz.