Çevik Yaklaşım ve Yönetim

Son yıllarda iş dünyası adeta ön görülemez bir şekilde karmaşık bir yapıya evrildi. Bu kaotik ortamda şirketler için operasyonel verimlilik ve inovasyon kabiliyetini korumak, dijital dönüşüme evrilme sürecine kurum olarak adapte olmak, rekabetsel avantajı sürdürmek, değer katan çalışanı şirkete kazandırabilmek gibi hayati unsurlar oldukça zorlaştı. Bazı şirketler ise, IT dünyasındaki Çevik Dönüşümün (Agile) aldığı başarılı sonuçlar neticesinde, yaklaşımın getirdiği zihniyet ve çalışma araçlarını farklı departmanlarda da uygulayarak etkisini organizasyonun bütününe yaymayı başardılar. Bugün ise Çevik Yaklaşım (Agile), şirketini geleceğe taşımak isteyen şirketlerin tercih ettiği güçlü bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. 

 

Konu nedir?  

Çevik yaklaşımı farklı disiplinlerde uzman bireylerden oluşan, hedefleri net, küçük takımların, sorunları modüler parçalara bölüp, her adımda öğrendikleriyle iyileştirmeler yaparak ilerledikleri,  

son kullanıcıyı her daim işin kalbine koyan Çevik Yaklaşımı, iteratif bir çalışma süreci olarak tanımlıyoruz. 

Aksiyon odaklı karar mimarisi ile Çevik Yaklaşım: 

  • İş sahipliği yüksek, inisiyatif sahibi, yetkin hisseden ve motive çalışanlar 
  • Değer yaratmaya odaklı ve artan inovasyon yeteneği ile gelişen şirket kültürü 
  • Çok disiplinli çalışma ortamı ile sürekli öğrenen organizasyon niteliği  
  • Organizasyonun bütününe sirayet eden ve farklı departmanların birlikte işlerliğiyle anlam kazanan çalışma modeli gibi hayati konularda faydalar sunmaktadır. 

 

Ne öneriyoruz?  

Günümüzde çalışanlar iş yerinde geçirdikleri sürecin kendilerine rasyonel ve duygusal faydalarla örülmüş iyi bir deneyim sunmasını öncelikli buluyor. Çevik Yaklaşımın bu iyi deneyime zemin olacak itici güçleri (tanımlı performans unsurları vb), kabiliyetleri (yetkinlikler, teknik altyapı ve araçlar, çalışma ortamı) ve motivasyonu yani işinde bulduğu anlamı sunuyor olması, yaklaşımı uygulayan şirketleri çalışanlar açısından tercih edilir kılıyor. Bu sebeple Çevik Yaklaşımın her ne kadar teknik ve yapısal yanı yoğun görünse de, StratejiCo. olarak bireyler tarafından benimsenmesinin ve iletişiminin doğru yapılmasının önemine inanıyoruz. Bunun için de durumun Strateji-Kültür-Yapı ekseninde bütünsel oalrak ele alınmasını öneriyoruz. 

 

Nasıl yardım ediyoruz?  

StratejiCo. olarak bütünsel bir Çevik Dönüşüme bakış açımız 5 temel adımdan oluşuyor. Ancak bu aşamaların teker teker ve sırasıyla geçmek her şirket için bir mecburiyet değildir. Bu nedenle her şirketin yapısına ve kültürüne özelleştirilmesi yapılması önerilmektedir. 

Genel işleyişimizin süreci bize çok değerli değerlendirme sunacak AgilibilityTM araştırmamızla başlamakta. Bu noktada, şirketteki mevcut kolaylaştırıcı unsurları, şirketin kabiliyetlerini, motivasyon kaynaklarını ve itici güçleri tespit ediyoruz. Check-up’ınızı yaptıktan sonra Çevik şirkete evrilme için uyum sağlamanız ve gelişme göstermeniz gereken alanları tespit etmek gerekir; yani ‘şirketiniz için hayal ettikleriniz ile yapabildikleriniz arasındaki fark’ı ortaya koymak gerekir! 2. Aşamada çeşitli çalışmalarımızla şirketinizde kaldıraç etkisi yaratacak projeyi seçiyor ve sonrasında birlikte yönetiyoruz. Tabii davranış değişikliğini pekiştirecek kapsamlı iletişim ve angajman planımızı da eş zamanlı olarak planlıyor ve beraber uyguluyoruz.

 

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

A101
“Agile çalışmasında farklı uzmanlıklardaki ekip üyelerinin ortak bir amaç için farklı bakış açılarını nasıl bir kapta erittiklerini deneyimleme fırsatım oldu.”
İNCİ HOLDİNG
“Çevik yaklaşım ve uygulamalarıyla 'bize ait' bir kültür dönüşümü sağladık. İş yeri daha heyecanlı, canlı, keyifli ve üretken olduğumuz bir yer oldu.”
Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

VUCA GELİYOR!
Değişimin hızının ve kapsamının belirlenemediği, olayları anlamakta zorlandığımız ve öngörü yapamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Siyasal belirsizlikler, ekonomideki dalgalanmalar, dijital dönüşümün yarattığı üretim süreçlerindeki değişiklikler, artan çalışan talepleri ve müşteri beklentileri, sosyal ve çevresel faktörler gibi bir çok etken nedeniyle VUCA dönemindeyiz. VUCA üzerine paylaşımlarımız yakında!
AGİLE: MANİFESTO VE PRENSİPLER
Bir yazılım üretme metodolojisi olarak ortaya çıkan Agile'ı bugünün çalışma ve iş yapma ortamında bir zihniyet ve kültür ürünü olarak ele alıyoruz.
KAMP YERİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yönetici Ortağımız Levent Koç makalesinde seçim yaparken nerelerde yanıldığımızı ve katılımcılık adı altında vasat kararlar vermemize neden olan dinamikleri VUCA ve Agile kavramlarıyla birlikte ele alıyor. Yazıda, kampçı okurlara kamp yeri seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin ipuçları da veriyor.
ÇEVİK (AGILE) YAKLAŞIMDA PERSONALARI DÜŞÜNMEK BÖLÜM - 2
Bir önceki yazımızda modern iş yapış yöntemlerinin tam da kalbinde yer alan persona kavramından bahsetmiştik. Bu yazımızda persona’yı tüm katmanlarıyla kavrayabilmek için atılması gereken adımları ve yöneltilmesi gereken soruları bir araya getiriyoruz.
ÇEVİK (AGİLE) YAKLAŞIMDA PERSONALARI DÜŞÜNMEK
İnsanı anlamak için çok katmanlı bakabilmek, insana dair varsayımlarımızı sağlamlaştırır. Anlık değişimlerle şekillenen dünyada iş yapmak istiyorsak, sattığımız her ne ise, onun alıcısını iyi tanımak kaçınılmaz. Bu sebeple yazımızın içeriğini modern iş yapış yöntemlerinin tam da kalbinde yer alan persona kavramı üzerine hazırladık.
AGİLE'IN FARKLARI NELERDİR?
Geçen yazımızda şirket içinde bir Agile ekip kurmak istiyorsanız ya da Agile bir ekibe katıldıysanız pratikte faydalı olabilecek yöntemlerden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Agile’ı diğer proje yönetimi yöntemlerinden ayıran farkları bazı kritik noktalar çerçevesinde inceleyeceğiz.
KARMAŞIK KÜLTÜRDE YENİ ÇALIŞMA PRATİĞİ: AGİLE
VUCA döneminin getirdiği karmaşık ve muğlak kültürde daha da anlam kazanan Agile çalışma pratiğini ayrıntılı içeriklerle ele alıyoruz.
AGİLE YÖNTEMİNİ UYGULAMAYA NASIL BAŞLAMALI?
Geçen yazımızda Agile yöntemini uygularken vazgeçilmez olan kullanıcı hikayesi, iterasyon, retrospektif gibi kavramlardan bahsetmiş ve bir Agile projenin başarılı olması için hangi koşulların sağlanması gerektiğini kısaca açıklamıştık. Bu yazımızda ise, şirket içinde bir Agile ekip kuracaksanız ya da Agile bir ekibe katıldıysanız, yöntemi pratiğe dökmek için yararlı uygulamaları inceleyeceğiz.
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN İŞ DÜNYASINDA AGİLE
Bir iş yapış pratiğinden kültür ve zihniyet değişimi olma yolunda giden Agile'ı kendi organizasyonunuzda nasıl uygulamaya koyacağınızı öğrenin.
AGİLE YAKLAŞIMIN YOGA İLE 5 ORTAK NOKTASI
Agile yaklaşımın yoga ile pek çok benzerliği mevcut. Bunları yazımızda inceleyeceğiz.
Tümünü Gör
Başa Dön