DAVRANIŞSAL KURUMSAL YÖNETİM DÖNEMİ

Yönetici Ortak Emre Doğru, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) dergisinde insan davranışlarını daha iyi anlamaya yardımcı olan ve psikoloji ile ekonomi alanlarını bir araya getiren davranışsal ekonomi kavramını inceleyen bir makale kaleme aldı.

2017 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü Richard Thaler'ın almasıyla giderek popülerleşen davranışsal ekonomi kavramı; çalışanların, müşterilerin, vatandaşların nasıl karar aldıklarını daha iyi anlamaya yardımcı oluyor. Bu da davranışsal ekonomiyi ve yöntemlerini kurumsal yönetimde yeni bir iyileştirme aracı olarak kullanmaya elverişli hale getiriyor.

Davranışsal ekonomi hakkında daha fazla bilgi almak ve bu yöntemin kullanıldığı alanları incelemek için makalemizi inceleyiniz.

Başa Dön