Değişim Yönetimi ve Organizasyonel Dönüşüm

Müşterilerimizin, karşılaşabilecekleri değişiklikleri doğru ve profesyonel bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu doğrultuda, ‘değişim’i; işverenlerin, yöneticilerin, çalışanların ya da diğer paydaşların kendi değişim süreçlerinin mimarları haline geldiği çok daha katılımcı ve kapsayıcı bir sürece dönüştürüyoruz.  

 

Konu nedir?  

StratejiCo. olarak işyeri kültürünün stratejiyi kahvaltı niyetine yediğine kuvvetle inanıyoruz. Kuruluşlar, bir strateji değişikliğine gittiğinde paralel olarak radikal bir davranışsal değişikliğe de ihtiyaç duyabilirler, çünkü yeni bir strateji demek, kararlar ve uygulama dizisinde yeni faaliyetler anlamına da gelir. Şirketlerde uygulanan değişim programlarının % 70'i başarısızlıkla sonuçlanır, çünkü değişim, ön şart olarak, algıların, davranışların, kurum kültürünün ve değerlerin adaptasyonunu gerektirir ve genelde bu elle tutulamayan, gözle görülemeyen durumlar değişimin önündeki yegane engeller olurlar. Strateji, herhangi bir değişim yönetimi programı desteği olmadan yürütülüyorsa, şirketiniz de bu başarısızlık örneklerinden biri olabilir. Şirketler hızla değişen koşullar altında, rekabet avantajlarını sürdürebilmek adına değişimi kucaklamaya ve direnç eğrisinin önünde durmaya çalışmaktadırlar. Ancak, bunu söylemesi kolay yapması zordur. Değişim, rekabetçi küresel pazarda şirketlerin sürdürülebilir başarılarının anahtarıdır. 

 

Ne öneriyoruz?  

Organizasyonel dönüşüm süregiden bir süreçtir. Keskin çizgilerle belirlenmiş bir süreçten ziyade, organizasyonel yapının daha çevik hale getirilmesi ile ilgilidir. Kültür, dönüşümün önünde durur. Dönüşüm için önce kültürün değişmesi gerekir. Kültürdeki bu değişimi başlatacak olan ise insanlardır. İnsanaları harekete geçmeye ve yeni zorluklar karşısında davranış değişiklikleri göstermeye ikna etmek ve katılımlarını sağlamak önemlidir. Bunun bilincinde olarak, StratejiCo. olarak, uzun yıllar sonucunda geliştirdiğimiz bağlılık-katılım (engagement) modelimiz  kapsamında müşterilerimize sürdürülebilir bir değişim yönetimini gerçekleştirebileceğimizin sözünü veriyoruz. 

StratejiCo.'nun tescilli ve ödüllü değişim ve katılım (engagement) modeliyle, işletmelerin mevcut sorunlarının kök nedenlerinin analiz edilmesi sağlanır. Yaklaşımımız, müşterilerimizin kararlarını eyleme geçirilebilir bilgi temelinde vermesine yardımcı olur. Değişim yönetimi yaklaşımımız, olası çatışmaları ve değişikliğe karşı engelleri en aza indirmeye yardımcı olur. Bu kapsamda işletmeler, sıklıkla meydana gelen çevre değişikliklerinde, kendilerini daha adaptif bir şekilde şekillendirebilirler. 

 

Nasıl yardım ediyoruz?  

Müşterilerimizin, karşılaşabilecekleri değişiklikleri doğru ve profesyonel bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu doğrultuda, ‘değişim’i; işverenlerin, yöneticilerin, çalışanların ya da diğer paydaşların kendi değişim süreçlerinin mimarları haline geldiği çok daha katılımcı ve kapsayıcı bir sürece dönüştürüyoruz. Mevcut durumu analiz ediyor, ideal durumu artiküle ettiriyor, bilgi, içgörü ve önerileri liderlik görüşüyle  uyumlulaştırıyor; bu sayede insanların sürece  katılımlarını  başlatıyor, paydaşların kendilerini inandıkları değişikliğe  adanmalarına destek veriyor  ve nihayet, öngörülen plan ve mekanizmalarla  harekete geçmelerini  sağlayarak süreci etkili bir biçimde hayata geçiriyoruz. 

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

JWT ( MANAJANS / J. WALTER THOMPSON)
StratejiCo., JWT’ye maliyet düşürme ve müşteri memnuniyeti yoluyla piyasadaki öncü pazarlama iletişimi ajansı olarak yeniden karlılığını korumasına katkıda bulundu.
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, sanayi sektörünü daha rekabetçi ve ihracata dönük bir konuma getirme kararı aldı. StratejiCo., kurum ile beraber tüm kamu ve özel sektördeki paydaşlarla iletişimi yapılacak bir kurumsal kimlik hazırladı.
Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

AGİLE: MANİFESTO VE PRENSİPLER
Bir yazılım üretme metodolojisi olarak ortaya çıkan Agile'ı bugünün çalışma ve iş yapma ortamında bir zihniyet ve kültür ürünü olarak ele alıyoruz.
VUCA DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ!
Değişimin hızının ve kapsamının belirlenemediği, olayları anlamakta zorlandığımız ve öngörü yapamadığımız VUCA dünyasına hoşgeldiniz!
LİDERLER OKUR #4: İKNAYA AÇILAN KAPI
Sizi StratejiCo. ekibinin kitaplığına konuk olmaya davet ediyoruz. Bu ay Yönetici Ortak İnanç Civaz ile birlikte Robert B. Cialdini'nin ''İknaya Açılan Kapı'' isimli kitabını inceliyoruz. Keyifli dinlemeler ve okumalar!
ÇEVİK (AGILE) YAKLAŞIMDA PERSONALARI DÜŞÜNMEK BÖLÜM - 2
Bir önceki yazımızda modern iş yapış yöntemlerinin tam da kalbinde yer alan persona kavramından bahsetmiştik. Bu yazımızda persona’yı tüm katmanlarıyla kavrayabilmek için atılması gereken adımları ve yöneltilmesi gereken soruları bir araya getiriyoruz.
ÇEVİK (AGİLE) YAKLAŞIMDA PERSONALARI DÜŞÜNMEK
İnsanı anlamak için çok katmanlı bakabilmek, insana dair varsayımlarımızı sağlamlaştırır. Anlık değişimlerle şekillenen dünyada iş yapmak istiyorsak, sattığımız her ne ise, onun alıcısını iyi tanımak kaçınılmaz. Bu sebeple yazımızın içeriğini modern iş yapış yöntemlerinin tam da kalbinde yer alan persona kavramı üzerine hazırladık.
LİDERLER OKUR #3: SPRINT
Sizi StratejiCo. ekibinin kitaplığına konuk olmaya davet ediyoruz. Bu ay Yönetici Ortak İnanç Civaz ile birlikte Jake Knapp'in ''Sprint'' isimli kitabını inceliyoruz. Keyifli dinlemeler ve okumalar!
DEĞİŞİMİN KALBİNDE MOTİVASYON: AMA HANGİ MOTİVASYON?
Bir önceki yazı serimizde girişimci kültürle birlikte gitgide yaygınlaşan ve dünyanın en başarılı bazı şirketleri (Google, Netflix, LinkedIn, Amazon, Spotify, Instagram vb) tarafından kullanılan Agile iş yapış pratiğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda Agile'ın şekillendirdiği yeni bir motivasyon modelinden bahsedeceğiz.
AGİLE'IN FARKLARI NELERDİR?
Geçen yazımızda şirket içinde bir Agile ekip kurmak istiyorsanız ya da Agile bir ekibe katıldıysanız pratikte faydalı olabilecek yöntemlerden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Agile’ı diğer proje yönetimi yöntemlerinden ayıran farkları bazı kritik noktalar çerçevesinde inceleyeceğiz.
KARMAŞIK KÜLTÜRDE YENİ ÇALIŞMA PRATİĞİ: AGİLE
VUCA döneminin getirdiği karmaşık ve muğlak kültürde daha da anlam kazanan Agile çalışma pratiğini ayrıntılı içeriklerle ele alıyoruz.
AGİLE YÖNTEMİNİ UYGULAMAYA NASIL BAŞLAMALI?
Geçen yazımızda Agile yöntemini uygularken vazgeçilmez olan kullanıcı hikayesi, iterasyon, retrospektif gibi kavramlardan bahsetmiş ve bir Agile projenin başarılı olması için hangi koşulların sağlanması gerektiğini kısaca açıklamıştık. Bu yazımızda ise, şirket içinde bir Agile ekip kuracaksanız ya da Agile bir ekibe katıldıysanız, yöntemi pratiğe dökmek için yararlı uygulamaları inceleyeceğiz.
Tümünü Gör
Başa Dön