İNCİ HOLDİNG

“Çevik yaklaşım ve uygulamalarıyla 'bize ait' bir kültür dönüşümü sağladık. İş yeri daha heyecanlı, canlı, keyifli ve üretken olduğumuz bir yer oldu.”

 

Türkiye’nin en başarılı aile şirketlerinden İnci Holding, dünya hızla dijitalleşirken holdingi geleceğe hazırlamak amacıyla Projelerle Yönetime geçme kararı aldı. Bu kararı şirket içinde hayata geçirebilme amacıyla Çevik Dönüşüm ile ilgili araştırma, durum tespiti yapıldı. Şirketin yapısına uygun bir amiral projeyi hayata geçirmek üzere şirket içinde bir ekip kuruldu ve çalışmalar başladı.

Sorun 

Dijitalleşen dünyada daha hızlı ve kaliteli çıktı üretme zorunluluğu, mevcut yetkinliklerin de yetersiz kalması ve böylece rekabetsel avantajı korumanın her gün daha da güçleşmesi İnci Holding’in de gündeminde olan konulardı. Değişen çalışan beklentilerini karşılamak ve projelerle yönetim yaklaşımıyla daha hızlı hareket edebilmek için yönetim yapısında değişiklik isteyen İnci Holding StratejiCo.’ya başvurdu. Projelerle Yönetime geçiş için çalışılmaya başlandı. 

Çözüm 

İlk adımda çalıştaylar, birebir görüşmeler ve AgilibityTM araştırmamızla kapsamlı bir check-up yaparak şirketin mevcut durumunu ortaya koyduk. Aynı araştırmada şirketteki etkili kişileri tespit ettiğimiz ilişki ağı haritasını da çıkardık. Çünkü etkili kişiler şirkette bir değişim yaratmak istediğinizde yanınıza almayı isteyeceğiniz kişilerdir.   

Kalitatif ve kantitatif araştırmalardan oluşan bu ilk check-up fazının amacı, şirketin çalışma kültürünü anlamak, mevcut proje yönetimindeki problemleri ortaya koymak, çalışanların firmaya ve proje yönetimine yönelik algısını belirlemek, öncelikleri ve iyileştirme alanlarını tespit etmekti. 

Kısaca, bu ilk aşamada İnci Holding’i hedeflediği noktaya taşıyacak yapısal unsurlarını, itici güçlerini, kabiliyetlerini ve gelişimin hızını yavaşlatacak bariyerleri, nihayetinde İnci Holding’in Değişime adaptasyon kabiliyetini ortaya koyduk. 

Mevcut Durumu anladıktan sonra Çevik şirkete evrilme için gelişim gösterilmesi gereken alanları tanımlayıp, İdeal Durum ve Mevcut Durum arasındaki farkı görünür kıldık: 

Tasarımcı Düşünce Çalıştayı ile belirlediğimiz ‘Persona profilleri üzerinden çalışan ihtiyaç ve beklenti analizi yaparak temel sorunlara ve kök nedenlerine dair bir değerlendirme yaptık: Sorunlar ve konular önem ve öncelik sırasına göre kategorize edildi. Ayrıca proje yönetiminde şirkette katsayısal ölçekte katma değer yaratacak konular Proje Yönetimi Etki-Performans haritasında indekslenerek hangi alanlara odaklanılması gerektiği ortaya çıkarıldı. 

Çevik Yaklaşım ile ilgili gerekli eğitimleri şirkete verdikten sonra, şirket sorunlarına çözüm üretmeye istekli ve yetkin bir ekiple yaptığımız çalıştayda ‘amiral proje’ yi belirledik ve ekibi kurarak uygulamaya koyulduk.  

Sonuç 

İnci Holding farklı disiplinlerden oluşan ilk çevik takımını kurdu ve ilk sprintlerini yapmaya başladı. Gerek şeffaflaşan ilişkiler, gerekse çalışmada buldukları anlam ve keyif ile motivasyonlarının da arttığını ileten takım, Çevik Şirket yaklaşımını farklı takımlarında oluşumu ile holding genelinde yayma hedefi için çalışmaya devam ediyor. StratejiCo. tarafından hazırlanan Çevik Proje Yönetimi Rehberini baz alarak pratikte uygulamaya devam ederken şirket çalışanları Çevik proje yönetimi konusunda yazılar yazarak konuyla ilgili kolektif öğrenmeyi de sürdürmekte. 

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön