TKYD

“Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalarda sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.”

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, 10. yılında StratejiCo.’dan kapsamlı bir araştırma raporu talep etti. StratejiCo. nicel ve nitel yöntemleri kullanarak hazırladığı raporda, kapsamlı bir kurumsal yönetim algı araştırmasını raporuyla birlikte, 2015’deki Kurumsal Yönetim Zirvesinde sundu.

Sorun

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye’de kurumsal yönetişim ilkelerini ve standartlarını geliştirmeye ve teşvik etmeye dair çalışmalar gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. TKYD, Türkiye’deki iyi yönetişim ilkelerini uygulama gerekliliğinin artmasıyla birlikte üye sayısında büyük bir artış yaşamıştır. Bu sebeple, TKYD, Türkiye’deki kurumsal yönetimin kapsamlı bir genel görünümünü öğrenmek ve paydaşlarıyla paylaşmak için StratejiCo.’dan destek almıştır.

Çözüm

StratejiCo., TKDY Yönetim Kurulu ile birlikte raporun asıl amacını; kurumsal yönetimin önündeki engelleri tespit etmek ve gelişimini sağlamak için neler yapılabileceğini bulmak olarak belirledi.

StratejiCo. iki aşamadan (nitel ve nicel) oluşan araştırmasının ilk aşamasında 21  tane üst düzey yöneticiyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle liderlerin kurumsal yönetim üzerine görüşleri nicel araştırmada test edilmek için hipoteze  dönüştürüldü.

Sonuç

StratejiCo. tarafından yapılan çalışmanın kapsamı, TKYD için hem Türkiye’deki kurumsal kültürü daha açık bir şekilde anlama hem de kendi stratejik konumlandırması ve itibarını kurması açısından son derece önemlidir. Sonuçların, ilgili paydaşlarla direkt paylaşılmasına ek olarak 2015 Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde de sunuşu gerçekleştirilmiştir.

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön