VUCA'NIN KIRMIZI VE SİYAH YÜZÜ

 

Author: İnanç Civaz

İlgili Hizmetimiz: Strateji Geliştirme ve Uygulama

İletişim: inanc.civaz
 

 

 

  VUCA'nın Kırmızı ve Siyah Yüzü

25 Nisan  2017

VUCA (volatility, uncertainity, complexity, ambiguity) çağının dijitalleşme tüneli içinden, elimizde tılsım gibi tuttuğumuz bir madalyonla, hızla geçmekteyiz. Bir yandan madalyonumuzdan güç alarak tünelin sonunda karşımıza çıkacakları öngörmeye çalışıyor, bir yandan politikadan ekonomiye çevremizdeki duvarı alacakaranlıkta algılamaya çalışıyoruz. 

Madalyonun kırmızı yüzü olan otomasyon, tuğla ve harç sürecini düzene sokarken, siyah tarafı da eski dünya düzenine tutunmak isteyen otoriter politik güçlerin girdabından zararsız çıkmamız için bizi korumaya çalışıyor.

Müşteri alışkanlıklarını alaşağı eden Yeni VUCA Dünyası’nda, şirketler için kendi sektörlerindeki varlıklarını sürdürmek demek; üretim ve yönetim sistemlerini bir köşesinden dijitalleştirmek demek. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde insan işlerinin % 30’u önlenemez gelişmeler karşısında sönümlenecek. Örneğin, 2,3 milyon insanı istihdam eden dünyanın en büyük özel işvereni Walmart, her 6 kişinin işini aynı maliyetle 1 kişiyle yapabildiğinde, işçilerini ‘işe yaramaz’ olarak barkodlayıp yerlerine yazılımı, makineleri ve yapay zekayı mı koyacak? Hangi sektörde olursa olsun, şirketler için otomasyonun güçlü bir şekilde takip edilmesi veya süreçlerin yeterince kesintisiz kılınması artık sünnet değil farz oldu.

‘İşbirliği’ diyor dünya gümbür gümbür. Peki işbirliği için açıklık, şeffaflık, iletişim ve iyi ilişkiler gerekmiyor mu? En önemlisi, işbirliği yapacağınız bir partnerle karşılıklı alışverişinizin toplam katma değerinizi arttıracak bir değer yaratması gerekmiyor mu? İş dünyasında büyük şirketler, yeni teknoloji şirketlerini satın alarak ve yatırım alanlarını genişleterek daha etkili hale geliyorlar. Kapalı bir ekonomi içinde, zararını büyütmemeye çalışan, operasyonel maliyetlerini kısmaya çalışan, regülasyonlardan en az derecede etkilenmeye çalışan ve kurumsal dönüşümüne odaklanamamış şirketler, yağmurdan korunmaya çalışırken acaba kısa bir zaman sonra karşılaşacakları doluya karşı ellerinde sadece şemsiyeleriyle mi kalacaklar?

Referandum öncesi, Nisan ayı içinde, sosyal medya üzerinden yaptığımız küçük örneklemli1 ankette çeşitli sektör ve kamu çalışanlarına ‘Ne kadar süreyle geleceği öngörebildiklerini’, ‘Kurumlarının geleceği için tedirgin oldukları konuları’ ve
‘Neler planladıklarını’ sorduk.

Anket katılımcılarının %82’si önlerini 3 yıldan az süreyle görebildiklerini belirtmişlerdir. Ve siyasi öngörebilirlik en büyük istek olarak bloklanmıştır. Durum öyle bir hal almış durumda ki; neredeyse fal bakar gibi internette çıkan her siyasi-politik yazıyı takip eder hale geldik.

Biz de son yazımızda Referandum sonrası AK Parti’nin stratejisinin ne şekilde değişebileceğini tartışmıştık. Acaba tartıştığımız senaryolar siyasi öngörebilirlik ihtiyacımızı kucaklayabilecek mi? Yoksa firmalar hayati öncelik olarak değerlendirdikleri siyasi öngörülebilirliğe takılıp sisli havada durup bekleyecekler mi? Yeni dönem için ekonominin en öncelikli konu olacağının ortak öngörüsü iş dünyası için yatıştırıcı bir etki yaratırken, diğer yandan ideolojik kimlikler üzerinden aldığı gücünü göreceli olarak kaybeden hükümetin, örgütlenmeye başlayan muhalefet karşısındaki tavrı merak ediliyor. Kısaca, 2019 seçim yılına kadar en azından öngörülebilirlik çerçevesi belirlenmiş olsa da çizilecek resimde çok farklı tonların olabileceği aşikar.

Madalyonun siyah yüzü bizi politik-ekonomik istikrarsızlık (%62) ve dijital dönüşümün etkileri (%23) konusunda uyanık ve belki de korumacı kalmaya iterken, kırmızı yüzü geleceği işaret ediyor ve harekete geçmeye davet ediyor. Özetle, ‘tedirginlik’ konumunda 2 blok arasındaki %39’luk fark ‘planlama’ konumunda oldukça kapanarak %5’e kadar geriliyor.

Kısacası, VUCA madalyonunun bir doğru tarafını çevirebilsek -siyasi-ekonomik belirsizlikler azalsa- insanlar önlerine bakıp, dijitalleşen yeni dönemi kucaklamaya hazır, tuğla ve harç düzenini kuranlardan olacaklar.

1 Örneklem; Mart son hafta-Nisan ilk hafta arasında online olarak ankete katılan 75 kişinin 63 geçerli sonuçlarından oluşturulmuştur. 

Soru ve Yorumlar

Makale hakkındaki soru ve görüşlerinizi duymaktan memnuniyet duyacağız. info@stratejico.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.  

Hakkımızda

StratejiCo. 1987’den beri Avrasya bölgesinde uluslararası firmalara ve kamu kurumlarına danışmanlık sağlayan bağımsız bir kurumsal ilişkiler ve kamu ile iletişim danışmanlığı şirketidir.

Yasal Uyarı

Bu rapor StratejiCo. tarafından, kamuya açık kaynaklardan toplanan bilgilere 

dayanarak hazırlanmıştır. Bu raporda ortaya konan görüş ve öneriler StratejiCo.’nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Bu içeriğin amacı okuyucularımıza kendi işleriyle ilgili farklı bakış açıları sunmaktır. StratejiCo. burada sağlanan bilgilere dayanarak alınan kararlardan sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2016 Bütün hakları saklıdır. 

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön