AVON Türkiye

“Kriz ekibinin her üyesinin özverisi için çok minnettarım. StratejiCo.’dan aldığımız rapor hem Avon ve hem de başka firmalar açısından örnek vaka temsil edecek düzeydedir.”

Sorun

AVON Türkiye, ikisi taşeron firma için çalışan üç işçinin işten çıkarılması sebebiyle 17 Mayıs itibariyle bir işçi ihtilafı yaşamıştır. Bu ihtilaf bir krize dönüşmüş, işçi ve kadın hakları konusundaki toplumsal duyarlılık ve yoğun sosyal medya kullanımı sebepleriyle negatif bir etki yaratmıştır. Bu durum, AVON’un itibarını zedelemiş, iş hedeflerine ve işçi ilişkilerinin sürdürülebilirliğine zarar vermiştir. StratejiCo.’nun önerdiği projenin hedefi AVON Türkiye için riskleri hafifletmek ve operasyonel parçalanmayı engellemektir.

Çözüm

Kriz yönetiminin birinci basamağı strateji geliştirmek ve AVON’un kritik konulardaki pozisyonunu belirlemek olmuştur. Sosyal medya ve bazı sosyal organizasyonlarının etkisini yönetmek için iletişim planı hazırlanmıştır. Bu, ilgili paydaşlara doğru mesajı doğru ve anlaşılır şekilde iletmeyi amaçlamıştır. Bir başka önemli stratejik karar ise resmi olmayan sendikayı tanımamak, mektup ve beklentilerine cevap vermemek olmuştur. Sonuç olarak sosyal medya mesajlarının yoğunluğu azalmıştır. Çalışan beklentileri odak grup toplantıları ve işçi çalıştaylarıyla belirlenmiştir. Problemlere ilişkin çözümlerin protestocuların desteği ile değil operasyonun içerisinde oluşacağına yönelik bir sinerji yaratılmıştır.

Sonuç

Bu sürecin sonunda durum normale dönmüş, işçilerin dile getirdiği sorunlara yönelik kimi aksiyon planları hazırlanmıştır. Şirkette oluşan bu atmosferin sürdürülebilirliğini sağlamak için, katılımcı yaklaşım temelli bir angajman programı hazırlanması önerilmiştir.

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön