Kimteks

Müşteri :
Kimteks
Sektörler :

İhtiyaç

Kimteks, 2022 Strateji Toplantısı kapsamında çalışanların gözünden geçmiş bir yılın değerlendirildiği ve önümüzdeki yıl için gelecek hedef ve beklentilerinin ortaya çıkarıldığı bir workshop çalışması gerçekleştirmek istiyordu.

 

Çözüm

StratejiCo.; Kimteks’in ihtiyaç ve beklentileri özelinde oluşturduğu 2022’yi Birlikte Tasarlama Atölyesi adlı çalışmayı tasarlamaya, çalışanların geçtiğimiz bir sene içerisinde hayatlarında destek ve köstek olarak ifade ettiği unsurları ortaya çıkaracak bir akış hazırlayarak başladı. “2021 Değerlendirmesi” olarak planladığımız bu ilk kısmın ardından akış, çalışanların geçmiş deneyimleri ile gelecek bir yıldan beklentilerini tanımladığı ve 2022 yılında Kimteks’te yapılmaya başlamasını, durdurulmasını ve yapılmaya devam edilmesini istedikleri unsurları belirlediği retrospektif kanvası çalışması ile tamamlandı.

 

Uygulama

Kimteks 2022’yi Birlikte Tasarlama Atölyesi, katılımcıların “Sailing Boat” kanvası üzerinde “Kimteks Gemisi”ni hayal ederek 2021 yılı boyunca deneyimledikleri tüm algı, his ve deneyimleri görselleştirmesi ile başladı. Yapılan çalışma ile “2021 Kimteks Gemisi”ni oluşturan katılımcılar, geçtiğimiz bir yıl boyunca geminin başarıya ulaşma yolunda ilerlemesini kolaylaştıran ve “rüzgâr” görevi gören destekler ile başarıya ulaşmasını yavaşlatan ve/veya zorlaştıran ve “çapa” davranışı sergileyen köstekleri ortaya çıkardı. Katılımcılarca oylanarak önceliklendirilen bu destek ve köstekler arasından Kimteks’in 2021 yılı “en”leri seçildi. Çalışmanın ikinci kısmında takımlara ayrılan katılımcılar; retrospektif kanvasları üzerinde 2022 yılında Kimteks’te yapmaya başlayacakları, yapmayı durduracakları ve yapmaya devam edecekleri unsurları ortaya çıkararak 2022 yılını tasarladı. Atölye, katılımcıların gruplar halinde oluşturdukları retrospektif kanvaslarını anlatmak üzere yaptıkları sunumlar ile tamamlandı.

Hizmetlere Göre Filtre
İçgörü ve Bilgi Yönetimi
Paydaş İlişkileri Yönetimi
Organizasyonel Gelişim
Başa Dön