Agilibility (Değişime Adaptasyon) Araştırması

StratejiCo. olarak bir şirketin Çevikleşebilmesi için, üç temel sac ayağı -Strateji, Kültür ve Yapı- üzerine kurgulanmış bütünsel bir çalışmanın sonuç odaklı katma değer yarattığını biliyoruz. Bu ayaklar arasındaki bağlamların iyi anlaşılması aslında bir şirketin değişime ne kadar hazır olduğunu gösterir bir teşhis raporu gibidir (Health Check). Değişime adaptasyon oranınız aslında sizin eksik ve güçlü yanlarını fark etmenizi ve yüksek performansa hızla nasıl çıkabileceğiniz konusunda yol gösterici olacaktır.  

 

Konu nedir?  

Yaklaşımımız, 'strateji - yapı - kültür'ün uyumlaştırılması üzerine kurulu: bağlamları iyi anlıyor ve çözümlüyoruz. Her şirketin bir hedefi, kendine has yapısı ve yaşam kültürü vardır. Bu 3’lü sac ayağından en optimum düzeyde faydalanmaya çalışır. Aynı zamanda, kendisinin dışında gelişen çevre koşullarına da sürekli adapte olmalıdır. Dolayısıyla, yüksek performans göstermek isteyen bir şirket, net hedefleri doğrultusunda performans göstergeleri oluşturmalı, alt yapısını ve çalışanlarının yetkinliklerini uyumlu şekilde geliştirmelidir. Çalışanlarını aksiyona geçirebilmek içinde onların anlam bulacakları faktörleri tespit edip motivasyonlarını arttırmalıdır.   

 

Ne öneriyoruz?  

StratejiCo. olarak yeni ve ödül kazanmış AgilibilityTM Online Araştırmamız ile şirketinizdeki mevcut ve 1 sene içerisinde olası iyileştirmeler ile ulaşabileceği performans düzeyini, olaylaştırıcı/bariyerlerini, kabiliyetlerini, motivasyon kaynaklarını, itici güçlerini ve bunlar arasındaki bağlamları ortaya koyarak çözümlüyoruz. Kendi en üst performansınıza en hızlı şekilde nasıl ulaşabileceğinizin formülünü ortaya koyuyoruz  

 

Nasıl yardım ediyoruz?  

Screen Shot 2018-12-12 at 11.49.28

Öncelikle kurum olarak kendinizi çok iyi tanımalısınız. Bu aşamayı oldukça kapsamlı bir check-up gibi düşünün. Bu fazdaki kapsamlı araştırma yöntemlerimizle, şirketinizin Strateji – Yapı – Kültür eksenlerini ve aralarındaki bağların katmanlarını derinlemesine ortaya koyuyoruz. İşe sadece 15 dk süren özel olarak tasarlanmış online anketimizle başlıyoruz. Burada şirketinizde belirli alanlarda yapacağınız 1 birimlik bir artışın performansınızda neye tekabül edeceğinin simülasyonunu yapıyoruz. Bu şekliyle, çok hızlı ve etkin bir şekilde şirketinizde oluşturacağınız yol haritasına çok değerli katkı sağlayabiliyoruz. 

İLGİLİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

İNCİ HOLDİNG
“Çevik yaklaşım ve uygulamalarıyla 'bize ait' bir kültür dönüşümü sağladık. İş yeri daha heyecanlı, canlı, keyifli ve üretken olduğumuz bir yer oldu.”
Tümünü Gör

İLGİLİ YAYINLAR

ÇEVİK (AGILE) YAKLAŞIMDA PERSONALARI DÜŞÜNMEK BÖLÜM - 2
Bir önceki yazımızda modern iş yapış yöntemlerinin tam da kalbinde yer alan persona kavramından bahsetmiştik. Bu yazımızda persona’yı tüm katmanlarıyla kavrayabilmek için atılması gereken adımları ve yöneltilmesi gereken soruları bir araya getiriyoruz.
ÇEVİK (AGİLE) YAKLAŞIMDA PERSONALARI DÜŞÜNMEK
İnsanı anlamak için çok katmanlı bakabilmek, insana dair varsayımlarımızı sağlamlaştırır. Anlık değişimlerle şekillenen dünyada iş yapmak istiyorsak, sattığımız her ne ise, onun alıcısını iyi tanımak kaçınılmaz. Bu sebeple yazımızın içeriğini modern iş yapış yöntemlerinin tam da kalbinde yer alan persona kavramı üzerine hazırladık.
AGİLE'IN FARKLARI NELERDİR?
Geçen yazımızda şirket içinde bir Agile ekip kurmak istiyorsanız ya da Agile bir ekibe katıldıysanız pratikte faydalı olabilecek yöntemlerden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Agile’ı diğer proje yönetimi yöntemlerinden ayıran farkları bazı kritik noktalar çerçevesinde inceleyeceğiz.
AGİLE YÖNTEMİNİ UYGULAMAYA NASIL BAŞLAMALI?
Geçen yazımızda Agile yöntemini uygularken vazgeçilmez olan kullanıcı hikayesi, iterasyon, retrospektif gibi kavramlardan bahsetmiş ve bir Agile projenin başarılı olması için hangi koşulların sağlanması gerektiğini kısaca açıklamıştık. Bu yazımızda ise, şirket içinde bir Agile ekip kuracaksanız ya da Agile bir ekibe katıldıysanız, yöntemi pratiğe dökmek için yararlı uygulamaları inceleyeceğiz.
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN İŞ DÜNYASINDA AGİLE
Bir iş yapış pratiğinden kültür ve zihniyet değişimi olma yolunda giden Agile'ı kendi organizasyonunuzda nasıl uygulamaya koyacağınızı öğrenin.
AGİLE YAKLAŞIMIN YOGA İLE 5 ORTAK NOKTASI
Agile yaklaşımın yoga ile pek çok benzerliği mevcut. Bunları yazımızda inceleyeceğiz.
Tümünü Gör
Başa Dön